Hoppa till innehåll

Nu letar vi miljöhjältar i våra tvättstugor

Två miljöhjältar Gavlegårdarna, tillsammans med Röda Korset, testar nu möjligheten till insamling av textilier och kläder för återbruk och återvinning. Under devisen ”Det bor en miljöhjälte i oss alla” testar vi det här just nu i tvättstugorna på Urbergsterrassen 71 och 73 i Gävle. Slår det väl ut kommer vi successivt att utöka tjänsten till andra tvättstugor hos Gavlegårdarna.

Två tunnor är utställda i vardera tvättstugan och är tydligt uppmärkta med två miljöhjältar. I den ena lämnas enbart kläder och skor som är hela, rena och som går att återbruka och säljas i Röda Korsets butiker. Överskottet går sedan till Röda Korsets verksamhet, t.e.x till språkträning, familjeåterförening och katastrofinsatser.

I den andra tunnan lämnas textilier och kläder som är trasiga och oanvändbara, men rena. Dessa textilier går till återvinning där hela 90% återvinns och blir till nya material. Resterande 10% blir till energi.

Vi ser en fördel med att ha insamlingen i tvättstugan eftersom de allra flesta använder denna. Det finns en poäng i att underlätta för hyresgästerna för att göra sig av med textilier på rätt sätt. Hittills har vi fått oerhört bra respons från boende där detta har införts, säger Fiona Luima, miljösamordnare på Gavlegårdarna.

Två gånger i månaden hämtar Röda Korset tunnorna och tömmer de för sortering och kontroll.
Slår projektet väl ut kommer vi alltså att utöka projektet till fler tvättstugor i beståndet.

Tvättstuga med kampanjen om Miljöhjältar