Hoppa till innehåll

Nu får du en hyresavi med ny hyra

Från och med den 1 april 2021 gäller de nya hyrorna för Gavlegårdarna. Det handlar om bostäder, men också lokaler och fordonsplatser.

Hyreshöjningen är beslutad av Hyresmarknadskommittén efter att Hyresgästföreningen och Gavlegårdarna inte kunnat komma överens. Beslutet säger att hyrorna ska öka med 1,66% från och med den 1 januari 2021.
Hur kommer då det här att fungera för dig som hyresgäst?
Hanteringen skiljer sig åt från tidigare år och det här är vad som gäller:

BOSTAD

Alla bostadshyresgäster får samma hyresförändring

Bostadshyrorna kommer att höjas med 1,66% från den 1 april. Den nya hyran specificeras på din hyresavi.
Just nu ser vi över vår hyressättningsmodell tillsammans med Hyresgästföreningen. En ny modell kommer att användas inför hyresförhandlingen vid nästa årsskifte, vilket betyder att årets hyreshöjning inte omfördelas enligt den modell vi använt hittills. Alla bostadshyresgäster får istället en lika stor justering i procent (1,66%).
Mer information om den nya hyressättningsmodellen kommer senare under året.

Hyrestillägg under april-juni

Hyrorna till och med mars har redan gått ut, och då med samma nivåer som under år 2020.
Det har hänt även tidigare år när hyresförhandlingen dragit ut på tiden. Då har vi hanterat det genom att justera hyran med en lite högre procentsats för de månader som återstår.
I år har Hyresgästföreningen ställt krav på att justeringen i stället ska hanteras på annat sätt.
Som hyresgäst får du betala ett hyrestillägg under månaderna april, maj och juni. Tillägget motsvarar 1,66% av den hyra som varit för bostaden under år 2020 och specificeras med en egen rad på hyresavin. Det här betyder att du under tre månader betalar din nya hyra – samt ditt hyrestillägg. Från och med juli betalar du enbart din nya hyra.

Du som är nyinflyttad eller på väg att flytta från en lägenhet, varför ska du betala tillägget i just april, maj och juni?
Hyrestillägget ska betalas av den hyresgäst som bor i lägenheten under april, maj och juni. Alternativet hade varit att lägga hela summan vid ett tillfälle, på en och samma månad.
Nu har vi i stället valt att dela upp den på tre tillfällen. Lösningen är som sagt inte den vi på Gavlegårdarna hade önskat, den är ett krav från Hyresgästföreningen. Vi hade förordat att göra som tidigare år, det vill säga att justera hyran under de nio månader som är kvar av år 2021.

Vad händer om du inte betalar hyrestillägget?
Att inte betala hyrestillägget får samma följder som om du inte betalar hyran. Ärendet går till Inkasso och i nästa steg till Kronofogden. Att inte betala hyran kan i värsta fall leda till att en hyresgäst blir avhyst från sin bostad.

Vad gör du om du inte kan betala den nya högre hyran?
Här gäller samma regler som alltid. Kontakta vårt Kundcentrum för att prata med oss om din situation. Först då kan vi avgöra om du har möjlighet att få dela upp betalningen av din hyra.

Stämmer inte hyreshöjningen med de 1,66% vi hänvisar till?
Kom ihåg att på den här hyresavin, precis som alla andra månader, kan din hyra justeras om du till exempel fått en ökad standard i din bostad eller i huset. Det kan exempelvis handla om ett rustat badrum, en porttelefon i entrén eller liknande.

LOKALER

Hyran för lokaler, till exempel förråd, hanteras på samma sätt som vid tidigare års hyresjusteringar. Hyran höjs med 2,21 % från och med den 1 april, vilket betyder att höjningen över hela året blir 1,66%.

FORDONSPLATSER

Hyran för fordonsplatser, till exempel parkeringar, garage och carportar, hanteras på samma sätt som vid tidigare års hyresjusteringar. Hyran höjs med 2,21 % från och med den 1 april, vilket betyder att höjningen över hela året blir 1,66%.