Hoppa till innehåll

Hyrorna för Gavlegårdarnas hyresgäster år 2021 är klara

Hyreshöjningen för Gavlegårdarnas hyresgäster blir 1.66% från den 1 januari 2021. Det meddelades på tisdagen av Hyresmarknadskommittén som avgjort tvisten mellan Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen. - Beslutet ligger långt från vårt ursprungliga yrkande och är mycket bekymmersamt, säger Cathrine Holgersson, vd för Gavlegårdarna.

På tisdagen kom beslutet från Hyresmarknadskommittén gällande hyrorna för Gavlegårdarnas hyresgäster. Beslutet innebär att hyrorna ska höjas med 1,66 % från och med den 1 januari 2021.

I den senaste åren hyresförhandlingar har Gavlegårdarna varit tydliga med behovet av att justera hyrorna. Detta för att bolaget ska kunna göra det underhåll som krävs i ett bestånd där många hus är byggda under miljonprogramsåren. Gavlegårdarnas hyror är också några av de lägsta bland jämförbara allmännyttor i Sverige.

Årets förhandling var inget undantag. För att nå en rimlig nivå av underhåll såg Gavlegårdarna ett behov av att öka intäkterna med 7.5 procent, något som självklart är en alltför tuff ökning för en hyresgäst. Bolaget gick dock ut med ett yrkande på 3.75 procents ökning av 2021 års hyror, vilket ledde till att de lokala förhandlingarna strandade. Tvisten har nu avgjorts i Hyresmarknadskommittén som alltså beslutat om en höjning på 1.66% från den 1 januari 2021.

– Tyvärr har de senaste årens hyresförhandlingar gett oss ungefär hälften av den intäkt vi behövt för att klara av det vi tänkt att göra. Årets beslut ligger så klart långt från de behov vi ser just nu. Vi måste titta över våra möjligheter att genomföra det underhåll som våra fastigheter behöver och som hyresgästerna också önskar, säger Cathrine Holgersson, vd för Gavlegårdarna.

Beslutet om hyrorna kommer att påverka bolagets ekonomi på såväl kort som lång sikt. Gavlegårdarna intensifierar nu det arbete som sedan tidigare inletts eller planerats – med målet att öka intäkter och minska kostnader.

– Hyresmarknadskommitténs beslut är bekymmersamt. Det innebär att bolagets hyresgäster blir drabbade på flera sätt. Vi tvingas skjuta upp underhåll i våra bostadsområden och i våra hyresgästers lägenheter. Dessutom måste vi hitta fler och nya sätt att öka våra intäkter samt se över alla våra kostnader, fortsätter Cathrine Holgersson.

Beslutet om de nya hyrorna innebär att de lokala parterna nu återupptar förhandlingarna. Detta för att komma överens kring hur hyreshöjningen ska fördelas mellan bostäder, lokaler och fordonsplatser.

– Vi hoppas att de nya hyrorna ska kunna gälla från den 1 maj 2021 och att den retroaktiva hyran från 1 januari läggs på återstående månader, och inte blir en separat kostnad för hyresgästerna. Men det återstår att se efter de fortsatta lokala förhandlingarna, säger Roberth Krantz, förhandlingsansvarig på Gavlegårdarna.