På grund av högt tryck på inkommande felanmälningar prioriterar vi akuta ordrar i första hand. Tack för att du har överseende med detta!
Hoppa till innehåll

Hyrorna för 2022 är klara

Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen har träffat en överenskommelse om hyrorna för 2022. Överenskommelsen betyder att alla bostadshyror och hyror för lokaler med förhandlingsklausul, så som t ex extra förråd, får en hyreshöjning om 2,4% från den 1 februari 2022. Hyrorna för fordonsplatser är utifrån en tidigare överenskommelse justerade från den 1 januari och berörs inte av denna överenskommelse.

Gavlegårdarna yrkade att hyran för bostäder och lokaler med förhandlingsklausul skulle höjas med 3,95% från den 1 mars 2022. Bolaget ser att det finns ett stort behov av underhåll av fastigheterna och att de senaste årens hyreshöjningar inte har varit tillräckliga för att kunna bibehålla en sund nivå av underhåll. Det kan tvärt om konstateras att det finns ett minskande underhåll de senaste åren samtidigt som fastigheternas ålder gör att en allt större del av beståndet är i stort behov av underhållsåtgärder.

– Den träffade överenskommelsen är bra men inte tillräcklig, säger Cathrine Holgersson som är VD på Gavlegårdarna. Det finns ett stort behov av underhåll och vi kommer att behöva fortsätta och intensifiera vårt arbete med att se över alternativa intäkter och kostnadsminskningar i bolaget, fortsätter hon.

Parterna har bedrivit förhandlingarna i en god anda och det har funnits en förståelse från Hyresgästföreningen om att bolaget har ett behov av ökade intäkter för att klara behovet av underhåll. Båda parter har fått tydliga signaler från bolagets hyresgäster om att det finns ett stort behov av underhåll.

– Vår bedömning är att vi troligen inte fått så mycket mer i höjning om ärendet hade lämnats till Hyresmarknadskommittén och det finns en fördel att träffa överenskommelsen mellan parterna lokalt, säger Roberth Krantz som är förhandlingsansvarig på Gavlegårdarna.

– Med denna överenskommelse undviker vi också att hamna i en situation med en retroaktiv höjning som likt föregående år ska betalas med ett extra hyrestillägg under en eller flera månader. Vi uppskattar också att det funnits en förståelse från Hyresgästföreningens sida om bolagets behov av hyresjusteringar för att klara uppdraget att underhålla bostäderna på ett ansvarsfullt sätt, säger Roberth Krantz.

Eftersom bolagets modell för hyressättning ”Poängen” genomgår en översyn innebär den träffade överenskommelsen att alla får en lika stor hyresjustering. Hyressättningsmodellen beräknas vara klar att ta i bruk i samband med hyresjusteringen för 2023.