Hoppa till innehåll

Gavlegårdarnas hus på Almvägen vann pris i arkitekturtävling

Nyréns arktitektkontor genom Kerstin Bernow, Bernow&Partners och Gavlegårdarna vann hederspris för nybyggnationen på Almvägen i Fridhem när Gävle kommun delade ut årets arkitekturpris.

Bild på hus på Almvägen med blå himmel och vita moln

Vinnaren och hederspristagarna visar hur bra det blir när man ser till alla de aspekter som tillsammans skapar väl genomtänkta, hållbara och berörande byggnader och platser. Jag hoppas att de kan vara med och visa vägen för de projekt som kommer efter, säger Helena Tallius Myhrman, stadsarkitekt.

Jyruns motivering:

När förtätning kom på tal och området senare skulle bebyggas var oron påtaglig i befintliga bostadsområdena runt omkring “Almvägen”, mitt emot Fridhemsskolan. Oron kom på skam när en anmärkningsvärt välgjord och nutida bostadsbebyggelse växte fram. Där framför allt en ny syn på hur området skulle planeras var en given utgångspunkt, för att möta klimat- och miljöfrågan och kraftigt sjunkande biologisk mångfald. Almvägen är ett särskilt gott exempel på hur hälsofrämjande bostadsmiljöer har skapats, med goda livsbetingelser för både människor, djur, insekter och växter. Där befintlig naturmark sparats och bostadsnära gröna utemiljöer tillkommit, som skapar samhörighet och är särskilt viktig för barn, äldre och andra vuxna som inte kan ta sig så långt själva.

Hus på Almvägen inifrån gården med odlingslådor i förgrunden

Tallkotten vann årets pris

Mattias Rubin de Lima, Arkitekt SAR/MSA och Pure Housing hus vann årets arkitekturpris för Tallkotten på Godisfabriken .
Kvarteret Runstenen som ligger efter Södra Kungsgatan söder om Polhemsskolan vann det andra hederspriset. Där var arkitekten White, genom Abdalaura Diaz Garcia och beställare var Prenova.

fasadbild av huset tallkotten på Godisfabriken

Tallkotten vann Gävle kommuns arkitekturpris 2022

Fasadbild från kvarteret Runstenen

Prenovas kvarter Runstenen vann hederspris i arkitekturtävlingen