Hoppa till innehåll

Gavlegårdarna vann priset!

Gavlegårdarnas renoveringsprojekt på Nordost utsågs vid Sveriges Allmännyttas Fastighetsutvecklingsdag till Årets bästa renovering.

Bild på den grupp som jobbat på Nordost

Ett så omfattande projekt är beroende på ett stort engagemang från alla inblandade.

Projektet som pågått i fem år har haft fokus på tre integrerade B:n – Byggprojekt, Bodemokrati och Beteendeförändring. En viktig del i renoveringsarbetet har varit de workshops som arrangerats med de boende i området. Cirkusparkens utformning och funktion är resultatet av idéer från barn och vuxna. Efter de workshops som arrangerats har löpande möten med hyresgäster hållits.
Det som började med ett renoveringsprojekt av balkonger och ytterväggar, ledde till ett större grepp om att förstärka hela området: ommålning och ombyggnad av entréer och trapphus, bättre belysning, renovering av parkeringshus och stor upprustning av den gemensamma gården.

– Vi tog bort alla planteringar som fanns i området och istället för att låta byggentreprenören handla upp en entreprenör som ska skapa planteringar så valde vi att själva upphandla spetskompetens för detta och det har varit en stor framgångsfaktor, säger Hans Lundberg som är Gavlegårdarnas projektledare för Nordost. Den som vann upphandlingen var trädgårdskonsulten Gunilla Welin Brook.

På Nordost har vi grävt ner två tankar där snösmältnings- och regnvatten samlas för att användas till bevattning av rabatter.

Förutom de rent tekniska åtgärderna så har vi också jobbat mycket med beteendeförändringar framförallt vad det gäller återvinning. Fiona Tranberg och Mursal Weheliye som varit ambassadörer och ständigt närvarande på Nordost har jobbat mycket med uppsökande verksamhet och har bland annat ringt på hos alla 750 hushåll för att prata återvinning . Barnen i området har också via Rapatac fått lära sig om återvinning och varför det är viktigt.
När vi jämför 2016 med 2018 så ser vi en fantastisk förbättring vad det gäller sorteringen av avfall.

  • Renheten på matavfallet ökar från 91 till 97%.
  • Mängden rätt sorterat matavfall ökar med 60%, från 41 till 65 kilo per hushåll och år.
  • Mängden restavfall minskar från 346 till 290 kilo per hushåll och år.
  • Den beräknade mängden rätt sorterade förpackningar och tidningar ökar med drygt 30%, från ca 80 till ca 100 kilo per hushåll och år.
  • Andelen hyresgäster som tycker att avfallshantering och återvinningsrum fungerar bra eller mycket bra ökar från 60% till 80%.

Vi vet att välskötta boendemiljöer är viktiga för trivseln och den upplevda tryggheten. När vi gjorde vår Nöjd-Kund-Undersökning 2019 så bekräftades detta.

  • Trygghet i området på kvällar och nätter ökar från 56.4% till 68.4%.
  • Bra kontakt med grannarna ökar från 70.0% till 80.6%.
  • Trivsel i huset ökar från 76.5% till 80.5%.
  • Trivsel i kvarteret och bostadsområdet ökar med fantastiska 12.7% – från 69.5% till 82.2%.

För att ett så stort och omfattande projekt ska bli en framgång så krävs det att man samverkar med de boende, med entreprenörer, med föreningar och med olika samarbetspartners. Man kan också formulera det som Hans Lundberg som är Gavlegårdarnas projektledare gör.
“Ska vi göra det här, ska vi göra det på riktigt.”