Hoppa till innehåll

Gavlegårdarna inför boende- och besöksparkering mot avgift

För att fortsätta underhålla lägenheter och bostadsområden i önskad takt behöver Gavlegårdarna högre intäkter än vad de senaste årens hyresförhandlingar har gett. Bolaget förändrar nu därför systemet för boende- och besöksparkering och inför avgift.

I Gavlegårdarnas bestånd finns närmare 5000 parkeringsplatser som hittills varit avgiftsfria. Hyresgästens möjlighet att parkera skiljer sig dock åt. Det beror på var man bor, om det finns parkeringsplatser i området – och i så fall hur många. I några stadsdelar kan det till och med vara så att en hyresgäst hos Gavlegårdarna har parkering precis utanför porten, medan grannen i nästa kvarter i stället får leta en plats på kommunal gatumark. Vissa av parkeringsplatserna i Gavlegårdarnas stadsdelar kräver idag ett parkeringstillstånd som delas ut av Gavlegårdarna och som hyresgästen sedan placerar i vindrutan.

Från och med april påbörjar Gavlegårdarna arbetet med att avgiftsbelägga dessa boende- och besöksparkeringar. Samtliga parkeringsplatser beläggs med avgift, där priserna styrs av närheten till centrum, men också tillgången på parkeringsplatser. Kostnaden för en 30-dagarsbiljett för boendeparkering kommer att ligga i ett spann mellan 100-300 kronor medan besöksparkeringen hamnar mellan 2 och 10 kronor per timme. Med de nya parkeringsreglerna får Gavlegårdarna ett system som ger lika villkor för alla hyresgäster.

– Vi har vant oss vid att det kostar pengar att parkera sin bil. Så ser det ut hos andra fastighetsägare men också i resten av Gävle och Sverige. Utvecklingen går åt det hållet, inte minst när vi tittar på kommunens Miljöstrategiska program och kraven som ställs där. Förutom att vi behöver välja andra färdmedel lite oftare, så måste den som har bil vara beredd att betala för det, säger Cathrine Holgersson, vd på Gavlegårdarna.
– Med det system vi har idag bidrar dessutom hela hyresgästkollektivet, även de som inte har bil, till att andra får parkera utan kostnad, fortsätter hon.

Ekonomi för ett växande Gävle

I den senaste åren hyresförhandlingar har Gavlegårdarna varit tydliga med behovet av att höja hyrorna. Detta för att bolaget ska kunna göra det underhåll som krävs i ett bestånd där många hus är byggda under miljonprogramsåren. Gavlegårdarnas hyror är också några av de lägsta bland jämförbara allmännyttor i Sverige.

Årets förhandling var inget undantag. För att nå en rimlig nivå av underhåll såg Gavlegårdarna ett behov av att öka intäkterna med 7,5 procent, något som självklart är en alltför tuff ökning för en hyresgäst. Bolaget gick dock ut med ett yrkande på 3,75 procents ökning av 2021 års hyror, vilket ledde till att de lokala förhandlingarna strandade. Tvisten avgjordes i Hyresmarknadskommittén som beslutat om en höjning på 1,66% från den 1 januari 2021.

– Tyvärr har de senaste årens hyresförhandlingar gett oss ungefär hälften av den intäkt vi behövt för att klara av det vi tänkt att göra. Årets beslut ligger långt från de behov vi ser just nu. Vi måste titta över våra möjligheter att genomföra det underhåll som våra fastigheter behöver och som hyresgästerna också vill ha. Vi har tidigt signalerat att vi nu tvingas skjuta upp underhåll i våra stadsdelar och i våra hyresgästers lägenheter. Men vi har också varit öppna med att vi behöver hitta andra sätt att öka intäkter och minska kostnader, säger Cathrine Holgersson.

– Där ser vi parkering som en rimlig väg att gå. Det nya systemet ger oss ett mer hållbart och rättvist system, samtidigt som vi tar hänsyn till Gävles miljömål. När vi tvingas välja så känns det här bättre i magen än att dra ner än mer på att göra våra hyresgästers livsmiljöer trygga och trivsamma. Vi ska fortsätta att göra ett växande Gävle bättre, och det tycker jag att det här initiativet bidrar till.

Förändringen genomförs i steg

Boende- och besöksparkering mot avgift införs i första skedet för stadsdelarna Öster och Gävle Strand. Förändringen gäller där från och med den 14 april 2021. Förändringen sker sedan i omgångar men ska vara genomförd i alla stadsdelar senast under våren 2022.

Du kan hitta mer information, karta över avgiftszoner, tidsplaner för införande samt svar på många frågor som har med förändringen att göra på våra sidor som beskriver parkeringsförändringarna.

Gå till sida för parkeringsförändringar >>