Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Eldningsförbud i Gävleborgs län

På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om generellt eldningsförbud utomhus i Gävleborgs län.

Eldningsförbudet gäller från och med 25 maj kl 15.00 och tills vidare.

När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilda i ordningsställda grillplatser som är utformade så att brandspridning inte kan ske.

  • Engångsgrillar kan lätt orsaka bränder eftersom att de blir väldigt varma. Om du använder en engångsgrill så ställ den inte direkt på torrt gräs eftersom att botten på grillen ofta är glödhet. Glödhetsbränder är svåra att se och släcka.
  • Om du använder exempelvis en röjsåg tänk då på att även små gnistor kan antända bränder nu när det är så torrt ute.
  • Om du röker så se till att du inte slänger fimparna varstans. Och inte heller kastar glödande fimpar ut från en bil eller ett tåg eftersom att du inte har kontroll över vart den sedan landar.
  • Avgasrör eller katalysatorn på din bil kan använda vegetationen så tänk på vart du ställer din bil.
  • Att använda gasolbrännare för att bekämpa ogräs rekommenderar inte MSB eftersom att det kan orsaka direkt fara.

Säg till dina vänner och nära och kära att det råder eldförbud runt om i Sverige.

Var uppmärksam på eventuell rök från brand om du är ute i naturen.