Hoppa till innehåll

Avfall och källsortering

Alla verksamheter ger upphov till avfall i någon form.

Avfall från din verksamhet är du själv ansvarig för att hantera. För större verksamheter, med flera anställda gäller särskilda bestämmelser i ditt hyresavtal.

I det fall det krävs eller finns en befintlig fettavskiljare ansvarar du som hyresgäst för tömning och underhåll av denna.