Hoppa till innehåll

Frågor och svar efter branden på Öster

Här svarar vi på de vanligaste frågorna när det gäller ditt boende efter branden på Öster.

Tillträde till bostaden

Det har brunnit i mitt hus, vad händer nu?
När människor inte längre är i fara och elden är släckt, påbörjas en så kallad restvärdesräddning. Restvärdesräddningen genomförs för att minska de materiella skadorna som uppstått av branden.

  • Brandplatsen grovstädas till en rökfri och torr miljö.
  • Röklukten vädras ut.
  • Släckvatten sugs upp.
  • Trasiga fönster, dörrar och tak får en provisorisk täckning.
  • Brandpersonalen gör det första restvärdesarbetet. De bär också ut eller täcker över de saker som du bedömer vara extra värdefulla. Om du inte har någon hemförsäkring kan restvärdesledaren lämna besked om kostnaderna för en eventuell sanering.

När får jag komma in i min lägenhet för att hämta grejor och hur gör jag?
Skadeläget ser olika ut för olika lägenheter, så det beror på Räddningstjänsten och restvärdesledarens bedömning av varje enskild lägenhet. När det är säkert att gå in kommer vi att höra av oss till dig via sms. Se till att ha aktuella kontaktuppgifter inlagda på Mina sidor på Gavlegårdarnas webbplats.
Så här gör du >>

När får jag flytta hem igen?
Det går inte att svara på generellt, det beror på hur svårt skadad lägenheten är. Det kommer att göras individuella bedömningar, och varje hyresgäst kommer att få besked om detta för just sin lägenhet

Ekonomi

Jag har ingen hemförsäkring, hur blir det för mig?
Gavlegårdarna ansvarar bara för fastigheten och lägenheterna, men inte för lösöre och kostnader för eventuell evakuering. Dessa täcks av hemförsäkringen och har du ingen sådan så får du ingen ersättning. (En giltig hemförsäkring är ett av grundkraven för att få hyra en bostad hos Gavlegårdarna, vilket även framgår på hyresavtalet)

Får jag avdrag på hyran för den tid min lägenhet är skadad?
Ja, du kommer att få ersättning för den tid som lägenheten varit brandskadad. Ersättning betalas normalt ut efter att brandskadan är åtgärdad. Fram till dess ska du betala din hyra som vanligt om du inte fått annat meddelande från Gavlegårdarna.

Min familj behöver köpa nya kläder, hur gör vi?
Kontakta ditt försäkringsbolag för att höra hur du ska göra med inköp, kvitton mm.

Min familj behöver köpa mat, hur gör vi?
Kontakta ditt försäkringsbolag för att höra hur du ska göra med inköp, kvitton mm.

Hur får jag min post nu när huset är avstängt?
Under tiden huset är avstängt finns din post att hämta på PostNord, Katrineborgsgatan 10 i Gävle (Ersbo-området). De har öppet måndag-fredag kl 10-18.

Garage & förråd

Får jag avdrag på hyran för den tid jag inte kommit åt bilen i mitt garage?
Ja, du kommer att få ersättning för det. Ersättning betalas normalt ut efter att skadan är åtgärdad. Fram till dess ska du betala din hyra som vanligt om du inte fått annat meddelande från Gavlegårdarna.

När får jag komma in i mitt förråd för att hämta grejor och hur gör jag?
När det är säkert att gå in, och det beror på Räddningstjänsten och restvärdesledarens bedömning. Vi hör av oss via sms till dig.

Min bil är brandskadad, hur gör jag?
Kontakta ditt försäkringsbolag. Deras skadereglerare kommer att hjälpa dig att registrera de skador som uppstått.

Skador på lösöre

Mina möbler är brandskadade, hur gör jag?
Kontakta ditt försäkringsbolag. Deras skadereglerare kommer att hjälpa dig att registrera de skador som uppstått. Du måste ha en hemförsäkring för att dina egna ägodelar ska vara skyddade. Gavlegårdarna har en fastighetsförsäkring men den täcker endast skador på byggnaden och inte dina möbler eller andra inventarier.

Renovering/återställning

När kommer jag att kunna flytta in igen?
Återställningsarbetet kommer att ta lång tid och det går inte svara generellt på den frågan. Det görs individuella bedömningar och åtgärder för varje lägenhet och vi kommer att höra av oss till dig.

Evakueringsbostad

Kan jag få en evakueringsbostad under tiden jag inte kan bo i min lägenhet?
Det är bra om du har möjlighet att på något sätt ordna en bostad på egen hand. Men kan du inte det brukar det finnas möjlighet genom hemförsäkringen att få ett tillfälligt boende. Där kan reglerna se lite olika ut mellan försäkringsbolagen, så kontakta ditt bolag och hör vad de kan erbjuda.

Hälsa

Det luktar brandrök i min bostad. Är det farligt att andas in luften?
Nej lite lukt är inte farligt, men brandrök är farligt att andas in.

Finns det någon krismottagning man kan vända sig till om man inte mår bra?
Du kan vända dig till sjukvården.

Kontakt

Du som hyresgäst kan kontakta Gavlegårdarna på telefon 026-17 28 20. Under natten och helgen kommer du då i kontakt med Avarn som sköter vår bevakning nattetid och under helgen.