Hoppa till innehåll

Vad gäller kring hyresbetalningar i Coronatider?

På grund av oron kring Corona-viruset har Gavlegårdarna tidigare berättat att vi förändrar en del i reglerna kring hyresinbetalningar.

För dig som hyr en bostad, garage, förråd eller liknande

Spärr för anstånd tas bort tillfälligt

I normala fall finns en spärr som säger att du som hyresgäst enbart kan få anstånd på din hyra vid två tillfällen på ett år – och det måste ha gått minst sex månader mellan tillfällena. Den spärren tas tillfälligt bort. Det betyder att du som hyresgäst inte kommer att nekas anstånd enbart på grund av tidsaspekten. Om du nyligen fått ett anstånd beviljat kan du under en period få det igen.
Regeländringen betyder däremot inte att alla som söker anstånd kommer att få det. Det är viktigt att du uppfyller de krav vi ställer på dig som hyresgäst. Här ska vi försöka beskriva vad det handlar om.

Kontakta oss alltid

Om du inte kan betala din hyra i tid är det ditt ansvar att kontakta Gavlegårdarna. Det måste du göra innan hyran förfaller, alltså före det förfallodatum som står på fakturan.

Beskriv din situation

För att Gavlegårdarna ska kunna bevilja ett anstånd på hyran behöver vi först göra en individuell prövning av just din situation, precis som vi alltid gör.
Det här innebär att vi vill veta orsaken till att du inte kan betala i tid, men också vad du har för plan för att lösa din situation längre fram. Finns det ingen speciell anledning till att du inte kan betala din hyra, och om du heller inte kan presentera hur det ser ut framöver, är det svårt för Gavlegårdarna att säga ja till ett anstånd.
Handlar det däremot om att du väntar på ersättningar från a-kassa, försörjningsstöd eller liknande, kommer vi de allra flesta fall att bevilja anstånd.

Vad innebär ett anstånd?

Gavlegårdarna kan i vissa fall ge anstånd som innebär att du får skjuta upp hela hyran till nästa månad. Men att betala två hyror vid ett tillfälle kan vara väldigt tungt, därför vill vi i första hand hitta en lösning där du som hyresgäst betalar en del av hyran nu och resten i slutet av nästa månad.

Vad händer om du har ärenden hos inkasso?

Har du redan idag hyror som ligger hos inkasso/kronofogden kan det bli svårt att få ytterligare anstånd. Men, i samråd med vårt inkassobolag, kommer Gavlegårdarna att vara något mer generös med avbetalningslösningar för hyror och fakturor som ligger hos inkasso.

Anstånd ges en månad i taget

Gavlegårdarna lämnar anstånd för en månad i taget. Det innebär att du behöver kontakta oss igen om dina problem att betala fortsätter. Vi måste vara uppdaterade kring din situation och löpande träffa nya överenskommelser om lösningar.

Längre ledtider

Gavlegårdarna räknar med längre handläggningstider än normalt gällande förfrågningar om anstånd och avbetalningar. Vi kommer dock att återkoppla till alla som söker oss med ett ärende. Förbered dig gärna inför vår kontakt genom att fundera igenom vad som är orsaken till att du inte kan betala, men också hur din plan ser ut framåt. Inga ärenden skickas till inkasso förrän vi har återkopplat på din förfrågan.

Hur tar du kontakt?

Har du ett ärende gällande anstånd eller avbetalning på hyran kontaktar du oss genom vårt Kundcentrum på 026-172700 eller på e-post till
Skicka med information kring dina personuppgifter, varför du inte kan betala hyran och hur det ser ut framåt. Ju mer och tydligare information vi får, desto snabbare kan du få svar. Det är också din information som hjälper oss att fatta väl grundade beslut.

För dig som hyr en kommersiell lokal, kontor, butik, restaurang, café eller liknande

Gavlegårdarna gör individuella prövningar och bedömningar kring anstånd, avbetalningar och rabatter. I linje med Regeringens beslut kommer vissa kunder att ges hyresrabatt. För övriga kan det vara aktuellt med avbetalningar, anstånd eller andra lösningar.
Kunder som inte kontaktat oss gällande betalningar, skicka e-post till så återkommer vi för ett samtal kring vilka alternativ som är möjliga.