Hoppa till innehåll

Säga upp bostad

Har det blivit dags att säga upp din bostad hos Gavlegårdarna? Här följer viktig information.

Så här säger du upp bostaden om du har ett papperskontrakt

  • För att säga upp bostaden skriver du under ditt hyresavtal vid rubriken ”Uppsägning”.
  • Du fyller även i adressen till ditt nya boende och anger telefonnummer där vi kan nå dig, vem som kan visa din bostad för nya sökande och om vi får använda huvudnyckel vid besiktning.
  • Lämna in hyresavtalet till Kundcentrum.

Så här säger du upp bostaden om du har kontrakt signerat med BankID

  • För att säga upp ett hyresavtal som är signerat digitalt via BankID behöver du en uppsägningsblankett.
  • Besök vårt Kundcentrum på Utanvindsvägen 1 eller ring in till oss på
    026-17 27 00 så skickar vi blanketten till dig på posten.
  • Fyll i blanketten och lämna in eller skicka den till Kundcentrum.

En uppsägning kan inte tas tillbaka om någon annan redan har sökt bostaden eller om hyresförhållandet har misskötts på något sätt.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är tre kalendermånader, enligt hyreslagen. Uppsägningen ska ha kommit till oss senast den sista i månaden. De tre följande månaderna gäller som uppsägningstid.

Exempel: Du säger upp din lägenhet 8 januari, då är februari-mars-april uppsägningsmånader som du ska betala hyra för.

Undantaget är vissa studentlägenheter, som oftast har en månads uppsägningstid.

Visa bostaden för nya hyresgäster

Efter uppsägningen kommer din bostad att presenteras på vår hemsida under fem dagar. Tio sökande kommer att få erbjudande om att titta på bostaden och du är skyldig att låta den vara tillgänglig för visning.

Däremot måste du inte visa den själv, du kan låta oss göra det om du inte är hemma. Tänk i så fall på att inte låsa med extralås.

Svarar de tio erbjudna nej erbjuds nästkommande tio intressenter bostaden och det kan bli fler visningar.

Uppsägning av dödsbo

Ett dödsbo har rätt att säga upp den avlidnes bostad med en månads uppsägningstid, förutsatt att man gör det inom en månad från dödsfallet och kan uppvisa dödsfallsintyg.

Uppsägning av hyresavtal för dödsbo sker genom att samtliga dödsbodelägare, enligt dödsfallsintyg med släktsskapsutredning, undertecknar uppsägningen eller var för sig skriver en handling som bekräftar uppsägningen.

Köpoäng

När du säger upp din bostad hos Gavlegårdarna behåller du dina insamlade köpoäng som du kan använda för att söka en ny bostad. Inte förrän du skriver ett nytt avtal på bostad hos oss nollställs dina poäng.