Hoppa till innehåll

Så här tyckte ni i 2020 års hyresgästenkät

Vad tycker Gavlegårdarnas hyresgäster om att bo hos oss? Känner man sig trygg i sin stadsdel? Har bostadsområdet gröna miljöer för aktivitet och gemenskap? Finns lediga tvättider när man behöver?

""

Varje år sedan 2004 skickar Gavlegårdarna ut en omfattande enkätundersökning för att samla in de boendes åsikter kring en mängd frågor. Enkäten kallas NKI (Nöjd-Kund-Index) och används av många bostadsbolag i Sverige. Det gör att resultaten kan jämföras med andras, men också med Gavlegårdarnas egen historik. Inom vilka områden har vi lyckats och var behöver vi lägga extra resurser för att förbättra oss?

Svaren som kommer in styr i hög grad den verksamhetsplanering som görs i bolaget varje år. De hyresgäster som svarar har därmed en bra chans att påverka vilka frågor Gavlegårdarna bör fokusera på framöver. Enkäten går ut varje år, men till hälften av beståndet. Det betyder att du som hyresgäst får chans att komma med dina synpunkter vartannat år.

2020 svarade närmare 58% av de 6 372 hushåll som fick vår NKI. Det är ett fantastiskt resultat, för vi vet att frågorna är många. Vi vill därför tacka alla som tagit sig tid att hjälpa oss i vår fortsatta planering för att du som hyresgäst ska känna dig hemma hos oss.

I vår enkät mäter vi vår servicegrad och vårt produktindex.

Servicegrad

I servicegraden ingår frågor om bemötande, trygghet, om det är rent och snyggt och om du kan få hjälp när det behövs.

Få felet reparerat inom rimlig tid

Har man gjort en felanmälan vill man naturligtvis ha den åtgärdad så snart som möjligt. Här har vi förbättrat oss med 1,6 procentenheter vilket innebär att 81,6 nu tycker att detta fungerar bra eller mycket bra.

Det är glädjande att se denna positiva utveckling trots att pandemin gjort det svårare för oss att till exempel göra hembesök. Vi frågade också hur fastighetsskötaren/reparatören städade efter sig och även där ser vi en förbättring från 81,9% till 84,1% som var nöjda.

Att hålla sina löften när det gäller service och felanmälan är viktigt. En förbättring har skett från 81,2% till 82,8% det senaste året.

Kontakten med Gavlegårdarna

När det gäller kontakten med Gavlegårdarna generellt, ser vi en ordentlig ökning av nöjdheten i den senaste undersökningen.
Den har gått från 84,8% till 88%, det är riktigt bra!

""Säkerhet mot inbrott i lägenheten

En av frågorna om trygghet handlar om hur säker man upplever sig vara mot inbrott i lägenheten. Här har det skett en förbättring med hela 4,2 procentenheter, från 66,9% till 71,1%. Förmodligen beror det på att vi installerat många porttelefoner och skalskydd det senaste året och därmed gjort det svårare för obehöriga att ta sig in i trapphuset.

Informationen från Gavlegårdarna

Att få rätt information är viktigt. 87,3% tycker detta fungerar bra eller mycket bra, en förbättring med 1,4 procentenheter. Frågar vi specifikt om information som rör den egna fastigheten, är förbättringen en procentenhet sedan sist. När vi frågar om vilken kanal man föredrar att få informationen via, så ser vi tydligt att fler och fler vill ha information från oss via sms, medan till exempel pappersutskick backar något.

Kontakten med Gavlegårdarna

När det gäller kontakten med Gavlegårdarna generellt, ser vi en ordentlig ökning av nöjdheten i den senaste undersökningen. Den har gått från 84,8% till 88%, det är riktigt bra!

""

Kontakt med grannar och upplevda störningar

På frågan om hur man upplever kontakten med grannarna har det skett en försämring på 1,9 procentenheter från 86,7% till 84,8%. Här funderar vi om det kan vara en effekt av pandemin?

Vi har hållit avstånd och inte träffat vare sig grannar eller andra i den utsträckning vi brukar och vi har heller inte haft några aktiviteter ute i bostadsområdena. Det är även fler som upplever störningar från grannarna nu än tidigare och det kanske inte är så konstigt när fler jobbat eller pluggat hemma under pandemin. På frågan om trivseln i lägenheten ser vi samma trend, vi har gått ner en procentenhet från 92,7% till 91,7%.

""

Komma fram på telefon

Hur har det gått att komma fram på telefon då? Vi har som så många andra publika verksamheter fått ställa om på grund av pandemin. Vi stängde kundcentrum för alla utom tidsbokade besök och förstärkte bemanningen på telefon istället. Det gjorde att resultatet till och med blev bättre än året innan, vi gick från 87,8% till 89,7% som tyckte det gick bra eller mycket bra att komma fram på telefon. Telefon är fortfarande den kanal flest vill använda när man kontaktar oss, utom när det gäller felanmälan – då vill man logga in på Mina sidor och göra ärendet digitalt. Chatt och e-post har också ökat som kanaler man föredrar för att ta kontakt med oss.

Känna igen entreprenörer

Att Gavlegårdarnas personal och entreprenörer känns igen av hyresgästerna är en viktig fråga. Både för trivsel och trygghet. Under 2020 försåg vi alla våra entreprenörer med en legitimation med foto och Gavlegårdarnas logotyp. Det verkar ha givit resultat för denna siffra har stigit från 71% till 74,5%. Vi har även påbörjat arbetet med att skylta upp några av våra entreprenörers bilar med Gavlegårdarnas logotyp, så kanske kommer denna siffra att stiga ytterligare till nästa år!

Produktindex

I vårt produktindex ingår vad du tycker om din lägenhet, allmänna utrymmen och utemiljön.

""

Möjlighet till källsortering

Hela 93,7% anser att möjligheten till källsortering är bra eller mycket bra, vilket gör oss till bäst i Sverige. Fantastiskt!

Skötsel av utemiljön

Vi har lagt mycket fokus på utemiljöerna de senaste åren, både när det gäller anläggning av nya miljöer och skötsel av de befintliga, och det ger resultat. Vi har gått från 77,9% till 81,5% som tycker skötseln är bra eller mycket bra.

Städning och skötsel av gemensamma utrymmen

Slår man ihop städ- och skötselfrågorna av gemensamma utrymmen som trapphus, tvättstugor mm så ser vi en rejäl förbättring. I den förra enkäten var det 72,9% som tyckte det fungerade bra eller mycket bra, nu har siffran stigit till 75,8%.