Hoppa till innehåll

Trygghet

Hur upplever våra hyresgäster tryggheten i sitt boende?

Detta mäts genom ett antal frågor som handlar om allt från upplevd personlig trygghet i bostadsområdet till vilken kontakt du som hyresgäst har med dina grannar. Lägger vi ihop resultaten på samtliga frågor och tittar över tid, ser vi att värdena har förbättrats med hela 6.4%-enheter sedan 2004. Det är riktigt glädjande.

86,7 av Gavlegårdarnas hyresgäster svarar att de har en god eller mycket god kontakt med sina grannar. Det är en siffra att vara stolt över.

Att Gavlegårdarnas personal känns igen av hyresgästerna är en viktig fråga. Både för trivsel och trygghet. 88% säger sig känna igen personalen, men när det kommer till de entreprenörer som anlitas sjunker siffran till 71%. Från och med 2020 kommer våra entreprenörer därför att kunna visa en legitimation med foto och Gavlegårdarnas logotype som avsändare.

80.8% av de varande tycker att Gavlegårdarna månar om sina hyresgäster. Det är en mycket viktig del av vårt uppdrag och vi kommer att göra allt vi kan för att fortsätta med det.

Personlig trygghet i bostadsområdet på kvällar och nätter

Här har 76.5% svarat bra eller mycket bra, en siffra som ökat med 6.6% sedan 2018. Resultatet är fantastiskt, inte minst om man tänker på hur bilden av trygghet ibland tecknas i media och debatter. Gavlegårdarnas hyresgäster känner sig trygga där de bor – precis som det ska vara när man känner sig hemma.