Hoppa till innehåll

Ta kunden på allvar

När Gavlegårdarna i tidigare NKI:er har frågat hyresgäster hur man helst vill komma i kontakt med oss, är det långt fler som anger telefon (58%) än de som exempelvis vill besöka oss (5%).

För att minska väntetiden i telefon har Gavlegårdarna därför kortat ner öppettiderna i Kundcentrum till de timmar då flest besöker oss, mellan klockan 10-15 (förutom vid månadsskifte då det alltid är öppet mellan 07-18). Att fler medarbetare nu kan svara i telefon under en större del av dagen har uppenbarligen gett effekt. Resultatet på den här frågan i enkäten har gått upp hela 3,1% sedan 2018.

Dessutom ser vi från er hyresgäster att ni vill ha mer information via digitala kanaler och därför har vi under senare delen av 2019 på Mina sidor  lanserat en funktion där vi kan informera om saker som händer på just en adress och vid mer akuta händelser så skickar vi SMS till dem som har uppdaterade uppgifter. Vi märker också att fler och fler använder vår kundtjänstchatt för att kommunicera med oss.

Bild som visar att 87,8% av hyresgästerna tycker att det fungerar bra eller mycket bra att komma fram på telefon

Information om vad som ska hända i fastigheten

Även här är det fler hyresgäster som tycker att informationen är bra eller mycket bra, än vad som mättes i NKI:n för 2018. Årets resultat visar att 79,1% är positiva mot 78,0% året före. Under 2019 lanserade Gavlegårdarna digitala trapphustavlor samt började lägga ut personlig information på webben (under Mina Sidor) där hyresgästen får information som berör just den egna lägenheten eller fastigheten. Något som kanske kan ha påverkat resultatet i positiv riktning. Våra hyresgäster efterfrågar information och där jobbar vi på att bli ännu bättre, snabbare och kunna rikta information till den det berör.