Hoppa till innehåll

Rent och snyggt

Att det är rent och snyggt där jag bor, har i undersökningar visat sig ha stor betydelse för hyresgästernas trivsel, men också för tryggheten.

77.6% av hyresgästerna tycker att städningen i trapphus och allmänna ytor är bra eller mycket bra. Siffran har ökat med närmare två procentenheter sedan 2018.

Bild som visar att 92,8% anser att möjligheterna till källsortering är bra eller mycket bra, ett av de högsta resultaten i Sverige

När det gäller städning av tvättstuga är dock siffrorna lägre. Här är det 62.2% som tycker att den fungerar bra eller mycket bra. Siffran är i stort sett densamma som för 2018.

Rabatter, buskar, träd och gröna ytor är vackert, men de måste också skötas om. 77.9% ger höga betyg till skötseln av Gavlegårdarnas gröna utemiljöer.