Hoppa till innehåll

Så här tyckte ni i 2019 års hyresgästenkät

Vad tycker Gavlegårdarnas hyresgäster om att bo hos oss? Känner man sig trygg i sin stadsdel? Har bostadsområdet gröna miljöer för aktivitet och gemenskap? Finns lediga tvättider när man behöver?

bild som visar att 92,7% av Gavlegårdarnas hyresgäster är nöjd eller mycket nöjd med sitt boende

Varje år sedan 2004 skickar Gavlegårdarna ut en omfattande enkätundersökning för att samla in de boendes åsikter kring en mängd frågor. Enkäten kallas NKI (Nöjd-Kund-Index) och används av många bostadsbolag i Sverige. Det gör att resultaten kan jämföras med andras, men också med Gavlegårdarnas egen historik. Inom vilka områden har vi lyckats och var behöver vi lägga extra resurser för att förbättra oss?

Svaren som kommer in styr i hög grad den verksamhetsplanering som görs i bolaget varje år. De hyresgäster som svarar har därmed en bra chans att påverka vilka frågor Gavlegårdarna bör fokusera på framöver. Enkäten går ut varje år, men till hälften av beståndet. Det betyder att du som hyresgäst får chans att komma med dina synpunkter vartannat år.

År 2019 svarade närmare 60% av de 6 500 hushåll som fick vår NKI. Det är ett fantastiskt resultat, för vi vet att frågorna är många. Vi vill därför tacka alla som tagit sig tid att hjälpa oss i vår fortsatta planering för att du som hyresgäst ska känna dig hemma hos oss.

I vår enkät mäter vi vår servicegrad och vårt produktindex. I servicegraden ingår frågor om bemötande, trygghet, om det är rent och snyggt och om du kan få hjälp när det behövs. I vårt produktindex ingår vad du tycker om din lägenhet, allmänna utrymmen och utemiljön.