Hoppa till innehåll

För dig med elkostnad på avin

Viktig info till dig som är berörd av elmätarbyte

Som vi tidigare informerat om byter Gavlegårdarna just nu ut elmätare i ca 2500 bostäder. Det betyder bland annat att dina elkostnader redovisas separat på hyresavin. Elkostnaden har sedan januari 2018 preliminärdebiteras för de lägenheter som är berörda och en faktisk avläsning sker därefter kvartalsvis eller vid avflyttning.

Efter avläsning debiteras faktisk kostnad med avräkning för tidigare preliminärdebitering. Det betyder att avräkningen kan resultera du som hyresgäst får avdrag på en avi, eller får betala in extra för att täcka upp den faktiska förbrukningen.

Preliminärdebiteringen för elförbrukningen baseras på föregående års förbrukning i aktuell lägenhet.

Så här läser du hyresavin

Det kan vara svårt att förstå vad alla rader på hyresavin betyder. Hur elförbrukningen redovisas skiljer sig beroende på om du fått din elmätare utbytt under perioden som redovisas.

Bild på elfaktura