Hoppa till innehåll

Resultatet av 2022 års kundundersökning är här

Varje år skickar Gavlegårdarna ut en omfattande kundundersökning för att samla in de boendes åsikter. Hälften av hyresgästerna får möjlighet att svara på den och nästa år är det resterande hälft som får svara. Tänk på att detta är en bra möjlighet för dig som hyresgäst att vara med och bidra till förbättringar!

I undersökningen får de svara på frågor om allt från service och kundbemötande till trygghet och trivsel. Enkäten kallas NKI, Nöjd-Kund-Index och används av flertalet bostadsbolag i Sverige, vilket gör att resultatet kan jämföras med andras men också med Gavlegårdarnas egen historik. Inom vilka områden har vi lyckats och var behöver vi lägga extra resurser framöver för att förbättra oss.

I årets undersökning är en av tio nyinflyttade och det är lika många som de som bott hos oss i över 20 år. Tack för att ni väljer att bo hos oss, och vi hälsar alla nya hyresgäster välkomna!

9 av 10 trivs i sin lägenhet och bostadsområde

9 av 10 trivs i sin lägenhet och bostadsområde

Så här tyckte våra hyresgäster 2022

Här kan du se vad ni tyckte i din och andra stadsdelar

Andersberg >>
Bomhus >>
Brynäs >>
Centrala Gävle >>
Forsbacka >>
Gävle Strand >>
Hagaström & Valbo >>
Hamrånge >>
Hedesunda >>
Nordost >>
Sätra >>
Öster >>

""

Andersberg

Fastighetsskötare som möter hyresgäst i dörren

91,1% tycker att bemötandet av fastighetsskötaren är bra eller mycket bra.

Åtta av tio tycker att de har en bra kontakt med sina grannar. I Andersberg har vi flera föreningar som arbetar med att utöka grannkontakten. Bland annat är det vuxenvandring en dag i veckan som bidrar till ökad trygghet men även de sociala mötena. I Andersberg är det även en mobil fritidsgård, där vandring i stadsdelen görs för att fånga upp ungdomar in till gården.

Det finns ett missnöje kring städning av tvättstugan och nästan var sjätte hyresgäst i Andersberg tycker att städningen är mindre bra eller dålig. Glöm inte att det är varje hyresgästs ansvar att städa efter sig i tvättstugan. Gör vi det tillsammans kan vi hålla det rent och snyggt!

Så här tyckte ni i Andersberg

Diagram som visar siffror för Andersberg Ta kund på allvar 84,1 % Trygghet 71,4 % Rent och snyggt 67,2 % Hjälp när det behövs 81,5 %

""

Bomhus

Två kvinnor som umgås och en av dem skrattar stort

I Bomhus tycker 93,1% att kontakten med grannarna är bra eller mycket bra.

86,8 % är nöjda med belysningen på gården och nära husen. I höstas deltog vi i en trygghetsvandring i Bomhus där vi bland annat åtgärdade trasig belysning som upptäcktes på våra gårdar samt satte upp nya armaturer utifrån hyresgästernas åsikter.

Missnöjet gällande skötsel av utemiljö gäller vinter som sommar men framförallt snörjning och sandning vintertid där endast var fjärde hyresgäst är nöjd. Bristerna har vi arbetat med en längre tid och en ny entreprenör är nu på plats för att sköta utemiljön.

Så här tyckte ni i Bomhus

Diagram som visar siffror för Ta kund på allvar 79,2 % Trygghet 77,3 % Rent och snyggt 63,6 % Hjälp när det behövs 76,7 %

""

Brynäs

Fastighetskötare som lagar vattenblandare

På Brynäs tycker 92,4% att bemötandet av fastighetsskötaren är bra eller mycket bra.

Vi arbetar ständigt med att förbättra tryggheten. 85,6 % anser att det är tryggt i trapphuset. På Sjunde Tvärgatan 41–49 har vi installerat porttelefoner, och vi har satt upp ny belysning på Tallgatan 5–11 och Jarlavägen 8–10.

Under våren bjöd vi in hyresgäster på Väpnargatan 24–50 och Sjunde Tvärgatan 41–51 till en gårdsträff där vi lyssnade på våra hyresgästers åsikter om utemiljön. Utemiljön ska rustas upp och därför ville vi gärna höra om hyresgästernas tankar och önskemål gällande gården. Detta förväntas vara klart under försommaren 2023.

Det finns ett missnöje kring städning av allmänna ytor i stora delar av vårt bestånd. Glöm inte att städa efter dig i tvättstugan och kom ihåg att inte slänga saker i trapphuset som ska sorteras i avfallsrum eller lämnas på återvinningen. Tillsammans kan vi hålla det rent och snyggt!

Så här tyckte ni på Brynäs

Diagram som visar siffror för Ta kund på allvar 85,4 % Trygghet 75 % Rent och snyggt 68,4 % Hjälp när det behövs 83,6 %

""

Centrala Gävle

Två fastighetssköter blåser löv med maskin

I centrala Gävle är 84,4% nöjda eller mycket nöjda med städningen av gårdar och närmiljö.

På Norr anser 9/10 att det finns bra möjlighet till källsortering. Vi arbetar kontinuerligt med frågor om källsortering och att skapa mer kunskap i ämnet. I år har vi exempelvis utfört underhållsarbete på återvinningsrummet på Hantverkargatan 32 och Norra Köpmangatan 16 då vi även bjöd in hyresgästerna till en fikaträff gällande källsortering.

På Södra Kansligatan 24 och Södra Slottsgatan 7 installerades ny belysning i bland annat trapphus, förråd och tvättstuga.

I Hemsta tycker 92,5 % att kontakten med grannarna är bra, och cirka åtta av tio tycker att informationen från Gavlegårdarna har fungerat bra senaste året.

På Rågångsvägen har vi bytt fönster och fönsterdörrar under 2022 och nio av tio känner sig trygga i trapphuset.

Det finns ett missnöje kring städning av allmänna ytor i stora delar av vårt bestånd. Glöm inte att städa efter dig i tvättstugan och kom ihåg att inte slänga saker i trapphuset som ska sorteras i avfallsrum eller lämnas på återvinningen. Tillsammans kan vi hålla det rent och snyggt!

Så här tyckte ni i centrala Gävle

Diagram som visar siffror för Ta kund på allvar 86,9 % Trygghet 77,9 % Rent och snyggt 78,4 % Hjälp när det behövs 86,5 %

""

Forsbacka

Bild av vitt tvåvåningshus med gröna balkongfronter och blommor i förgrunden

Vi har utfört underhållsarbeten på flera adresser i Forsbacka och 98,4% tycker att det blev bra eller mycket bra.

Vi har utfört målning av trapphusen på Strandgatan, Mariagatan och Storgatan och 98,4 % svarade att de var nöjda med den personliga tryggheten i trapphusen.

Enbart 6 av 10 är nöjda med utemiljön. Under sensommaren 2022 startades ett projekt kring utemiljön i Forsbacka, projektet omfattar upprustning av bostadsgårdar. Det är något som vi hoppas våra hyresgäster kommer uppskatta!

Så här tyckte ni i Forsbacka

Diagram som visar siffror för Ta kund på allvar 81 % Trygghet 79,2 % Rent och snyggt 70 % Hjälp när det behövs 84,8 %

""

Gävle Strand

Gavlegårdarnas hus vid kanalenmed båtar i förgrunden

På Gävle Strand trivs man och 95,2% skulle rekommendera andra att flytta hit.

På Gävle Strand är 9 av 10 hyresgäster nöjda eller mycket nöjda med städningen av trapphus, vilket är det högsta resultatet i hela vårt bestånd!

När det handlar om belysningen i området så är 100% nöjda med den!

Det man på Gävle Strand är mindre nöjd med gäller förrådens säkerhet mot inbrott där 58,1 % tycker att den är bra eller mycket bra.

Så här tyckte ni på Gävle Strand

Diagram som visar siffror för Ta kund på allvar 82,2 % Trygghet 85,6 % Rent och snyggt 88,4 % Hjälp när det behövs 86,7 %

""

Hagaström och Valbo

Interiörbild från ett städat återvinningsrum

Nio av tio tycker att städningen av återvinningsrum är bra eller mycket bra.

I Hagaström och Valbo tycker 95,6% att möjligheterna till källsortering är bra eller mycket bra och 9 av 10 är nöjda med städningen av avfallsrum och hanteringen av hushållssopor. Vi arbetar kontinuerligt med frågor om källsortering för att skapa mer kunskap i ämnet.

I år hade vi en träff i Hagaström där vi bjöd in hyresgästerna på fika och samtal kring källsortering. Fortsätter vi tillsammans på detta spår med källsorteringen kan vi både spara resurser och energi, och på ett enkelt sätt göra skillnad!

Det händer i tvättstugor att städmaterialet slits ut och därefter slängs eller att det försvinner av andra anledningar. Saknar du eller är städutrustningen trasig i tvättstugan kan du göra en felanmälan så fyller vi på med det material som saknas.

Så här tyckte ni i Hagaström och Valbo

Diagram som visar siffror för Ta kund på allvar 83,7 % Trygghet 80,6 % Rent och snyggt 78,4 % Hjälp när det behövs 84 %

""

Hamrånge

Ung man som pratar i telefon och ler mot kameran

98,2% tyckte att bemötandet vid felanmälan var bra eller mycket bra.

90,2 % anser att kvaliteten på utförda arbeten är bra eller mycket bra. Detta betyder att vi anställer rätt entreprenörer för att hjälpa er på bästa möjliga sätt!

Det finns ett missnöje kring städning av allmänna ytor i stora delar av vårt bestånd. Glöm inte att städa efter dig i tvättstugan och kom ihåg att inte slänga saker i trapphuset som ska sorteras i avfallsrum eller lämnas på återvinningen. Tillsammans kan vi hålla det rent och snyggt!

Så här tyckte ni i Hamrånge

Diagram som visar siffror för Ta kund på allvar 84,2 % Trygghet 77 % Rent och snyggt 69,8 % Hjälp när det behövs 86,8 %

""

Hedesunda

Bild som visar hus på kvällen med belysning

I år har vi jobbat med utomhusbelysningen i Hedesunda och 97% var nöjda eller mycket nöjda med detta.

I Hedesunda är hyresgästerna är mycket nöjda med möjligheten till källsorteringen. 100 % tycker att den är bra eller mycket bra! Fortsätter vi tillsammans på detta spår kan vi både spara resurser och energi, och på ett enkelt sätt göra skillnad!

Nio av tio tycker att kontakten med Gavlegårdarna är bra.

Det man var mindre nöjd med i Hedesunda var förrådens säkerhet mot inbrott där 55,6% tyckte att den var bra eller mycket bra.

Så här tyckte ni i Hedesunda

Diagram som visar siffror för Ta kund på allvar 88,6 % Trygghet 77,3 % Rent och snyggt 77,7 % Hjälp när det behövs 89,2 %

""

Nordost

Bilden visar tulpaner i förgrunden medflervåningshus i bakgrunden

På Nordost tycker hela 97,4% att skötsel av rabatter, buskar, träd och gröna ytor är bra eller mycket bra.

På Nordost är det höga siffror gällande utemiljön och källsortering. Stadsdelsförnyelseprojektet är väldigt lyckat och vi ser höga siffror i de flesta frågorna! Resultatet visar tydligt att många hyresgäster är nöjda och trivs i sitt bostadsområde.

Nio av tio känner sig trygga i trapphuset, och under våren 2022 uppdaterade vi belysningen i de gemensamma utrymmena, vilket i sin tur kan bidra till ökad trygghet.

Det finns ett missnöje kring städning av tvättstugan. Glöm inte att det är varje hyresgästs ansvar att städa efter sig i tvättstugan. Gör vi det tillsammans kan vi hålla det rent och snyggt.

Så här tyckte ni på Nordost

Diagram som visar siffror för Ta kund på allvar 89,4 % Trygghet 81,9 % Rent och snyggt 82,9 % Hjälp när det behövs 86,8 %

""

Sätra

Bilden visar ett återvinningsrum i Sätra

I Sätra är 91% nöjda med möjligheten till källsortering.

Väldigt många är nöjda med källsorteringen. Fortsätter vi tillsammans på detta spår kan vi både spara resurser och energi, och på ett enkelt sätt göra skillnad.

Hos våra hyresgästeri Sätra tycker 84,1 %  att de har en bra kontakt med grannarna.

Det finns ett missnöje kring städning av allmänna ytor i stora delar av vårt bestånd. Glöm inte att städa efter dig i tvättstugan och kom ihåg att inte slänga saker i trapphuset som ska sorteras i avfallsrum eller lämnas på återvinningen. Tillsammans kan vi hålla det rent och snyggt!

Så här tyckte ni i Sätra

Diagram som visar siffror för Ta kund på allvar 81,6 % Trygghet 73,3 % Rent och snyggt 73,6 % Hjälp när det behövs 83,5 %

""

Öster

Hand som håller i mobiltelefon med bilar i bakgrunden

Närmare 8 av 10 känner sig säkra med att parkera sina bilar i området.

Av hyresgästerna på Öster tyckte 94,5% att bemötandet av fastighetsskötaren var bra eller mycket bra.

Sedan de nya parkeringsreglerna infördes ser vi en positiv ökning i frågor gällande parkering och säkerhet för bilar, i år var närmare 8 av 10 säkra med att parkera sina bilar i området. Däremot upplevs det vara biltrafik inne på området.

Det finns ett missnöje kring städning av tvättstugan. Glöm inte att det är varje hyresgästs ansvar att städa efter sig i tvättstugan. Gör vi det tillsammans kan vi hålla det rent och snyggt!

Så här tyckte ni på Öster

Diagram som visar siffror för Ta kund på allvar 86,4 % Trygghet 77,5 % Rent och snyggt 74,5 % Hjälp när det behövs 86,8 %