Hoppa till innehåll

Rumsbenämningar i underhållsplanen

För att renodla informationen om våra lägenheter och få en enhetlig och konsekvent standard har vi genomfört nedan förändringar gällande rumsbenämningar vilket du nu kan se i din Underhållsplan.

Badrum och Wc/Dusch

Badrum och Wc/Dusch har ändrats till Badrum 1 och/eller Badrum 2.
(Wc/Dusch har tagits bort).

Vid fler än ett badrum sker numrering enligt vänstervarv, med undantag för radhus där Badrum 1 alltid ligger på det övre planet. Installation av badkar sker om det är byggnadstekniskt möjligt och kontrolleras alltid av teknisk förvaltare.

Hall, Kapprum, Passage och Hall/Övre

Hall, Kapprum, Passage och Hall/Övre har ändrats till Hall 1, Hall 2, Hall 3 osv.
(Kapprum, Passage och Hall/Övre har tagits bort).

Hall 1 räknas alltid från lägenhetsentrén (även i radhus) och vid fler hallar sker numrering därefter enligt vänstervarv. Klinkergolv kan endast läggas i Hall 1, eller del av Hall 1, om det är byggnadstekniskt möjligt och eventuellt även i angränsande hall.

Vardagsrum och Allrum

Vardagsrum och Allrum har ändrats till Vardagsrum 1 och/eller Vardagsrum 2.
(Allrum har tagits bort.)

Vid fler än ett vardagsrum sker numrering enligt vänstervarv, med undantag för radhus där Vardagsrum 1 alltid ligger på det övre planet.

Underhållsintervaller, samt eventuella tidigareläggningskostnader och underhållrabatter, är de samma som tidigare då det endast är rummets benämning som har ändrats.

Exempel på lägenhetsritning med nya rumsbenämningar samt numrering:

Lägenhetsritning

Lägenhetsritningar

Ändringar av rumsbenämningar på lägenhetsritningar sker löpande men med viss fördröjning och skillnader kan därför förekomma under en period.