Hoppa till innehåll

Hyra fordonsplats

Gavlegårdarna har inte bara lägenheter att hyra ut. När du ställer dig i kö hos oss har du automatiskt en plats i fyra köer – bostad, studentbostad, fordonsplats och förråd. När du får ett objekt nollställs dina poäng i den aktuella kötypen. I de övriga köerna fortsätter poängen att växa.

Gavlegårdarna har ett antal fordonsplatser ute i våra bostadsområden. Det handlar om såväl parkeringsplatser som garage och carports. Vi har också ett antal båt- och motorcykelplatser.

Får du en fordonsplats nollställs dina poäng i den kön medan du behåller det du samlat i de övriga – bostad, studentbostad och förråd.
Har du i stället tackat ja till en bostad behåller du dina poäng i kön för fordonplats. Du kan därmed i lugn och ro söka efter en fordonsplats i närheten av din bostad.

Vad gäller för dig som bor hos oss?

Våra lediga fordonsplatser presenteras på marknadsplatsen Torget. Om du bor hos oss (eller har ett avtal och är på väg att flytta in) kan du anmäla intresse om en fordonsplats blir ledig, men du kan enbart söka i det momsområde där du bor (du hittar indelningen längre ner på sidan). Söker du fordonsplats för MC kan du däremot söka en plats i alla våra områden.
Poängen du har samlat i kön för fordonsplatser avgör sedan vilken plats du får.
Sök lediga fordonsplatser på Torget

Våra fordonsplatser hyrs ut till den som hyr en bostad hos Gavlegårdarna. Detta för att vi vill att de platser som finns i våra områden i första hand ska användas av våra hyresgäster. Det ska också vara enklare att hitta en fordonsplats i närheten av sin bostad.

Observera att MC-plats är skattepliktig och momsbeläggs alltid med 25%.

Motorvärmare

På vissa av våra fordonsplatser ingår motorvärmare i den hyra du betalar. Kom ihåg att motorvärmaruttagen har en maxgräns på 650 watt. Överskrider du gränsen, till exempel genom att även ansluta en kupévärmare, finns risk att säkringen går och då drabbas även dina motorvärmargrannar.

Har du elbil?

I dagsläget har vi inga parkeringsplatser med laddstolpe eller laddbox. Däremot pågår ett arbete tillsammans med Gävle Parkeringsservice, Gavlefastigheter och Gävle Energi för att möjliggöra fastighetsnära laddning i flera av våra stadsdelar.

Om du har elbil är det inte tillåtet att ladda bilens batteri från ett vanligt eluttag – varken i garage, via elstolpe på parkeringen eller från eluttag i gemensamma utrymmen. Att ladda din elbil i ett vanligt eluttag kan innebära allvarliga säkerhetsproblem då vanliga eluttag och kablar inte är dimensionerade för hög belastning under lång tid och ökar därför brandrisken.

Just nu är du hänvisad att använda publika laddstolpar som finns runt om i Gävle, bland annat vid mackar, serviceställen, Fjärran Höjderbadet, Slottstorget, Konserthuset och Gavlerinken. På sidan chargefinder.com kan du via karta se vilka tillgänglig laddplatser för elbilar som finns såväl i Gävle som hela Sverige.

Här kan du ladda din elbil

Vad får du ha i ett garage?

Garaget endast är avsett för bilen och tillhörande vinter- och/eller sommardäck. Det är viktigt att inte använda garaget som extra förråd. Skulle det börja brinna är risken mycket stor att man inte får ut någon ersättning för de saker som inte får förvaras där. Man får heller inte utföra reparationer och underhåll på sina fordon i garaget eller på parkeringsplatsen. Ej heller förvara eller arbeta med brandfarliga vätskor eller gastuber.

OBS! I storgarage, alltså gemensamt garage med andra fordonsägare, får endast fordonet förvaras. Det är inte tillåtet att förvara dina extrahjul (sommar/vinterdäck) i gemensamma garage.

Här kan du ladda ner en blankett om brandsäkerhet i garage och förråd

Vad gäller för dig som inte bor hos oss?

För närvarande har bara den som hyr en bostad hos Gavlegårdarna möjlighet att också hyra en fordonsplats. Detta för att vi vill att platserna i första hand ska användas av våra hyresgäster.

Vad gäller om du flyttar?

Om du flyttar till en annan bostad inom Gavlegårdarna, i samma momsområde, kan du också behålla din fordonplats.

I alla andra fall sägs avtalet upp automatiskt tillsammans med bostaden.
Vill du säga upp din fordonsplats har du tre månaders uppsägningstid.

Så här delas våra momsområden in

Observera att MC-plats alltid är belagd med moms på 25%.

 • Andersberg
 • Bomhus
 • Brynäs
 • Forsbacka
 • Gävle Strand
 • Hemsta
 • Kristinaplan och Sörby
 • Norr och Nordost
 • Norrsundet och Bergby
 • Sätra
 • Söder
 • Södra Bomhus
 • Valbo
 • Villastaden
 • Öster

Våra fordonsplatskategorier

Här följer en beskrivning av alla fordonsplatstyper vi erbjuder

Varmgarage (egen port)

Garaget har tak och väggar samt är uppvärmt. Din plats kan i vissa fall vara del av en länga – då är det öppet mellan två eller flera platser – men du har alltid en egen port. I de flesta garage finns eluttag för exempelvis dammsugare.
Laddning av el-/hybrid fordon är inte tillåtet i garaget.
I garaget får förutom det/de fordon som får plats också förvaras maximalt fyra däck. Det får inte förvaras brandfarliga vätskor och gaser.

Varmgarage (egen bur)

Parkeringsplats i större uppvärmt garage, men med egen inhägnad parkeringsyta. I de flesta garage finns eluttag för exempelvis dammsugare.
Platserna är kameraövervakade.
Laddning av el-/hybrid fordon är inte tillåtet i garaget.
I garaget får förutom det/de fordon som får plats också förvaras maximalt fyra däck. I övrigt får inte saker förvaras i garaget.

Varmgarage (delad bur)

Parkeringsplats i större uppvärmt garage, men i inhägnad parkeringsyta för två-tre bilar. I de flesta garage finns eluttag för exempelvis dammsugare.
Platserna är kameraövervakade.
Laddning av el-/hybrid fordon är inte tillåtet i garaget.
I garaget får förutom det/de fordon som får plats också förvaras maximalt fyra däck. I övrigt får inte saker förvaras i garaget.

Varmgarage (p-plats)

Parkeringsplats i större uppvärmt garage. I de flesta garage finns eluttag för exempelvis dammsugare.
Platserna är kameraövervakade.
Laddning av el-/hybrid fordon är inte tillåtet i garaget.
På parkeringsplatsen får ingen förvaring av saker ske.

Kallgarage (egen port)

Garaget har tak och väggar men är ouppvärmt. Din plats kan i vissa fall vara del av en länga – då är det öppet mellan två eller flera platser – men du har alltid en egen port. I de flesta garage finns eluttag för motorvärmare.
Laddning av el-/hybrid fordon är inte tillåtet i garaget.
I garaget får förutom det/de fordon som får plats också förvaras maximalt fyra däck. Det får inte förvaras brandfarliga vätskor och gaser.

Kallgarage (P-plats)

Parkeringsplats i större ouppvärmt garage. I de flesta garage finns eluttag för ex. motorvärmare.
Platserna är kameraövervakade.
Laddning av el-/hybrid fordon är inte tillåtet i garaget.
På parkeringsplatsen får ingen förvaring av saker ske.

Carport

Parkeringsplats under tak där du står i öppen länga eller med avgränsande vägg. Din plats har ingen garageport. På de flesta platser finns eluttag för motorvärmare.
Laddning av el-/hybrid fordon är inte tillåtet i carporten.
I carporten får ingen förvaring av saker ske.

P-plats med motorvärmare

Egen och uppmärkt plats på öppen parkering utomhus. Här finns motorvärmaruttag.
Laddning av el-/hybrid fordon får inte ske i motorvärmaruttaget.

P-plats

Egen och uppmärkt plats på öppen parkering utomhus. Ingen motorvärmare.

MC, varmgarage (egen port)

Garaget har tak och väggar samt är uppvärmt. Din plats kan i vissa fall vara del av en länga – då är det öppet mellan två eller flera platser – men du har alltid en egen port. I de flesta garage finns eluttag för exempelvis dammsugare.
Laddning av el-/hybrid fordon är inte tillåtet i garaget.
I garaget får förutom det/de fordon som får plats också förvaras maximalt fyra däck. Det får inte förvaras brandfarliga vätskor och gaser.

MC, varmgarage (egen bur)

Parkeringsplats i större uppvärmt garage, men med egen inhägnad parkeringsyta. I de flesta garage finns eluttag för exempelvis dammsugare.
Platserna är kameraövervakade.
Laddning av el-/hybrid fordon är inte tillåtet i garaget.
I garaget får förutom det/de fordon som får plats också förvaras maximalt fyra däck. I övrigt får inte saker förvaras i garaget.

MC, varmgarage (P-plats)

Parkeringsplats i större uppvärmt garage. I de flesta garage finns eluttag för exempelvis dammsugare.
Platserna är kameraövervakade.
Laddning av el-/hybrid fordon är inte tillåtet i garaget.
På parkeringsplatsen får ingen förvaring av saker ske

MC, kallgarage (egen port)

Garaget har tak och väggar men är ouppvärmt. Din plats kan i vissa fall vara del av en länga – då är det öppet mellan två eller flera platser – men du har alltid en egen port. I de flesta garage finns eluttag för exempelvis motorvärmare.
Laddning av el-/hybrid fordon är inte tillåtet i garaget.
I garaget får förutom det/de fordon som får plats också förvaras maximalt fyra däck. Det får inte förvaras brandfarliga vätskor och gaser.

MC, kallgarage (P-plats)

Parkeringsplats i större ouppvärmt garage. I de flesta garage finns eluttag för exempelvis motorvärmare.
Platserna är kameraövervakade.
Laddning av el-/hybrid fordon är inte tillåtet i garaget.
På parkeringsplatsen får ingen förvaring av saker ske.

Båtplats

Egen numrerad plats i kanalen på Gävle Strand.