Hoppa till innehåll

Flytta inom Gavlegårdarna

Ska du flytta till en annan bostad inom vårt bestånd? Kanske du vill bo större, mindre, mer stadsnära eller närmare naturen? Här följer information och tips till dig som vill flytta inom Gavlegårdarna.

Våra lediga bostäder hittar du under Sök ledigt och det är också där du anmäler intresse när du hittat något du tycker om. Vi har ingen intern kö för hyresgäster som redan bor hos oss.

Förkortad uppsägningstid

Ska du flytta inom Gavlegårdarna har du möjlighet att förkorta uppsägningstiden för den bostad där du bor idag från tre till två månader. Detta för att en dubbel hyra inte ska behöva bli ett hinder för din flytt. Kom ihåg att det måste vara samma person som står på båda de aktuella hyresavtalen – det befintliga och det nya som ska tecknas – om en förkortad uppsägningstid ska genomföras. När du tecknar det nya avtalet nollställs dina poäng i bostadskön och du börjar samla nya. Du behåller däremot dina poäng i våra övriga köer; fordonsplats, förråd och studentboende.

Flyttanmälan till skatteverket

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Bor du i lägenhet ska du också uppge ditt lägenhetsnummer som en del av din adress. Det består av fyra siffror och finns på ditt avtal. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag.
Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring.

Hemförsäkring

Alla hyresgäster hos Gavlegårdarna måste ha en giltig hemförsäkring. Det är ett villkor för att du ska få ersättning om dina saker försvinner eller blir förstörda. Hemförsäkringen hjälper dig också om det är du som orsakar till exempel en vattenskada eller brand.
Visar det sig att du inte har någon giltig hemförsäkring riskerar du att bli av med ditt boende och om en skada uppstår kan du bli skyldig 100 000-tals kronor.

Glöm inte bort att du måste ändra adress på din hemförsäkring, hos ditt försäkringsbolag, när du flyttar till en ny bostad.

Byta lägenhet med annan hyresgäst hos Gavlegårdarna

Så gör du om du vill byta lägenhet