Hoppa till innehåll

Felanmälan – vem hjälper dig?

Gavlegårdarna har bostäder i de flesta stadsdelarna i Gävle kommun och har därmed flertalet anställda som sköter om både din bostad och det bostadsområde du bor i.

När vi får in ett ärende från dig som hyresgäst, vare sig det handlar om en felanmälan eller övrig fråga, så hamnar ärendet hos den som har den bästa kunskapen inom just det området. Det enklaste sättet att anmäla ett ärende till oss är via vår E-tjänst. Det går naturligtvis också bra att kontakta oss eller besöka vårt kundcentrum för att göra din anmälan. Här nedan förklarar vi lite närmare hur det går till när vi får in ärenden till oss.

Förvaltare, bovärd och fastighetsskötare

Fastighetsskötare är dem som arbetar närmast ditt boende med tillsyn, reparationer samt skötsel av huset och utemiljön.

Bovärdar är den grupp som du som hyresgäst kanske har mest kontakt med, bland annat vid inflyttning, besiktning och lägenhetsvisningar.

Förvaltare är fastighetsskötarnas och bovärdarnas arbetsledare och har det yttersta ansvaret att ta hand om den fastighet du bor i.

Utöver det, så har vi många specialister i företaget som du också kan komma i kontakt med i samband med att du anmält ett ärende. Det kan t. ex. vara elektriker, skadedjurssamordnare eller bosociala samordnare. Gavlegårdarna tar också hjälp av olika entreprenörer i tjänster som vi köper in via olika upphandlingar.

En väg in

Varje dag får vi in ärenden som ska behandlas av vår personal för att du ska få en så bra bostadsmiljö som möjligt, både i ditt boende och runt omkring din bostad. För att få kontroll på samtliga ärenden som kommer in till oss tar vi emot dessa via en och samma väg, via vårat kundcentrum. På så vis kan vi följa upp och få en översikt på alla våra pågående ärenden, även om en individ inte skulle finnas på plats hos oss.

Att saker går sönder eller slutar fungerar är inget nytt för oss, men för att vi ska kunna hjälpa dig åtgärda problemet måste du göra en felanmälan. Beroende på vad din felanmälan eller fråga handlar om går ärendet sedan vidare till den grupp eller individ som har den bästa kunskapen i just den frågan.

Exempelvis hanteras alla frågor som rör utemiljön av våra fastighetsskötare i utemiljögruppen, då de är specialiserade på dessa frågor och innehar den bästa kunskapen.

Detta innebär att det är olika individer/grupper som har ansvar för olika delar i ditt boende och boendemiljö. Du som hyresgäst vänder dig till ett ställe, så kontaktar vi dig utifrån vad du behöver hjälp med.

Kontakt

Behöver du komma i kontakt med oss i frågor som rör din bostad, din gård, ditt område eller gemensamma utrymmen är du välkommen att kontakta oss.