Hoppa till innehåll

Byte av bostad

Har barnen flyttat ut eller en ny sambo flyttat in? Ibland händer saker i livet som gör att bostaden inte längre passar dina behov. Ett byte kan i vissa fall vara lösningen.

En förändrad livssituation kan ibland matcha någon annans. Som hyresgäst kan du ha tur och hitta ett boende där ett direktbyte är möjligt. Det är dock viktigt att poängtera att Hyreslagen är tydlig i sin grund. För att ett direktbyte ska beviljas måste särskilda skäl till bytet finnas. Exempel på särskilda skäl kan vara saker som förändrade familjesituationer, arbetssituationer eller ändrade ekonomiska möjligheter.

Du måste ha bott en längre tid i din bostad för att få genomföra ett byte. Det är också viktigt att båda parters nya behov tillgodoses. Var noga att beskriva er situation i den ansökan ni lämnar in till oss. Ju tydligare ni är, desto större möjlighet för oss att fatta ett rättvist beslut.

Ansökan om byte lämnas till Kundcentrum och vi vill ha den minst två månader före önskat flyttdatum.

Ladda ner blankett för att ansöka om direktbyte

Så gör du som vill byta

När du hittat någon att byta bostad med måste både du och den andra hyresgästen kontakta Kundcentrum för att ansöka om bostadsbyte. Ansökningsblanketten måste undertecknas av båda parter. Ett direktbyte måste alltid godkännas av Gavlegårdarna och nya hyreskontrakt undertecknas.

Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökan kan bostaden sägas upp enligt Hyreslagen § 42. Läs noga igenom villkoren för direktbytet på ansökningsblanketten.

Observera att garage och parkeringsplatser inte ingår i ett direktbyte utan enbart bostaden. Tänk på att i och med bytet nollställs dina köpoäng.