Hoppa till innehåll

Brandsäkerhet flerfamiljshus

Om du bor i ett flerfamiljshus är det andra saker som är viktiga att tänka på vid brand än om du bor i villa.

Tänk på att:

  • Trapphuset ska vara fritt från saker så att du lätt kan ta dig ut om det brinner i din lägenhet. En brand sprids snabbare om det finns brännbara föremål som exempelvis sopor i trapphuset.
  • Trapphuset är räddningstjänstens väg in om en olycka inträffar.
  • Låsta dörrar till källare och vind minskar risken för anlagda bränder.

Om det brinner i lägenheten

  • Om det brinner i din lägenhet och du inte kan släcka säkert själv ska du utrymma lägenheten. Kom ihåg att stänga dörrarna efter dig, då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.​
  • Ta trappan ner – använd aldrig hissen för utrymning.
  • Larma 112 och varna grannarna.

Om det brinner någon annanstans i huset

  • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Brinner det någon annanstans i huset och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet och larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut. Du är säkrare i din lägenhet än i trapphuset. Varje normal lägenhet fungerar som en egen brandcell och är därför en säker plats i minst 30 minuter från det att branden startat.
  • Öppna inte dörren för att kontrollera röken i trapphuset. Det ökar risken för att elden tar fart och sprider sig snabbare.
  • Våta handdukar hjälper till att täta runt dörren och i brevinkastet.
  • Ropa på hjälp genom ett fönster eller gå ut på balkongen. Markera med en handduk eller något annat i fönstret för att visa Räddningstjänsten att du befinner dig i lägenheten. Avvakta hjälp från Räddningstjänsten.

Mer information och förebyggande åtgärder om bränder hittar du på gastrikeraddningstjanst.se.