Hoppa till innehåll

Avhysning

På Gavlegårdarna arbetar vi aktivt för att lösa eventuella problem för våra hyresgäster. Men som absolut sista utväg kan vi ibland tvingas säga upp hyresgäster från det boende de hyr av oss.

Gavlegårdarna har aldrig tidigare haft så många lägenheter uthyrda. Trots detta minskar antalet avhysningar, en statistik vi ser mycket positivt på.

I vissa fall tvingas vi säga upp hyresgäster från det boende de hyr av oss. Det sker i de fall då hyresgästen upprepade gånger bryter mot våra ordningsregler eller missbrukar sitt hyresavtal. Att inte betala hyran är ett exempel på något som i slutänden kan leda till avhysning.

När Gavlegårdarna säger upp en hyresgäst är vi skyldiga att också meddela Socialtjänsten. Som hyresgäst är du spärrad i minst två år och under den tiden kan du inte få någon ny bostad hos oss. Efter de två åren gör vi en ny prövning för att se om du uppfyller våra grundkrav.