Hoppa till innehåll

Nu inför vi boende- och besöksparkering mot avgift

Även i år hade Gavlegårdarna en önskan om att få igenom en hyreshöjning. Detta för att kunna sköta om de bostadsområden som är i störst behov av yttre underhåll – något som bidrar till att göra hela Gävle bättre, tryggare och mer trivsamt. Hyreshöjningen blev mycket lägre än vad vi hade behövt och därför behöver vi göra en hel del förändringar under året. Nu inför vi avgift på våra boende- och besöksparkeringar.

På Gavlegårdarna har vi stor möjlighet att bidra till en bättre livsmiljö för väldigt många. Vi har cirka 14 000 lägenheter i kommunen och en tredjedel av alla Gävlebor bor faktiskt hos oss.

Många av våra lägenheter är byggda mellan åren 1965-75 och är en del av det så kallade miljonprogrammet. Husen börjar bli gamla nu och de behöver underhåll. Tak ska bytas, fönster tätas, fasader putsas. Även från er hyresgäster kommer önskemål om bättre tvättstugor, finare trappuppgångar, köksrenoveringar, modernare badrum och nya tapeter.

När Gavlegårdarna renoverar delar av ett bostadsområde – eller kanske tar oss an en hel stadsdel som Nordost, Öster eller Östra Sätra – då ökar hyresgästernas trivsel och trygghet. Människor får nya platser där de kan träffas. De kan njuta av utemiljöer med växter som blommar och kanske får de möjlighet att odla själva. Barnen får nya lekplatser och lockas att vara ute mer. En sådan satsning är inte bara positiv för de hyresgäster som bor i just det området. Ju fler som trivs, tar ansvar och är rädda om sitt område, desto bättre är det för hela Gävle.

När vi gör yttre underhåll och renoveringar av gemensamma ytor får du som hyresgäst inte en högre hyra. Gavlegårdarna fördelar i stället de pengar vi har, för att kunna göra det som behövs, på så många platser som möjligt. Självklart är det något vi vill, och måste, fortsätta med.

Men renoveringar kostar mycket pengar. Varje år satsar vi drygt hundra miljoner på våra hus, bostadsområden och stadsdelar. När man lägger till att vi har lägre hyror än de flesta andra svenska städer i vår storlek, står det klart att ekvationen inte går ihop.

I år blir hyreshöjningen för Gavlegårdarnas hyresgäster väldigt mycket lägre än vad vi hade behövt för att kunna fortsätta underhålla och renovera i en bra takt. Detta trots att vi varit mycket tydliga med att våra kostnader för exempelvis el, vatten och avfall har ökat kraftigt de senaste åren – medan hyrorna inte följt med.
Det här betyder att vi behöver hitta pengar någon annanstans.

Boende- och besöksparkering mot avgift

Vid våra lägenheter finns närmare 5 000 parkeringsplatser av olika typer. Parkeringsplatser är också något vi i de flesta situationer vant oss vid att betala för. Så ser det ut i Gävle kommun och i övriga Sverige. Andra fastighetsägare har sedan länge tagit ut en avgift för den som vill parkera sin bil, vilket vi på Gavlegårdarna också tycker är rimligt.

Inte minst när vi tänker på miljön, där utvecklingen är solklar. Ska vi nå Gävles miljömål måste vi använda andra färdmedel lite oftare. Och den som väljer att ha bil måste också vara beredd att betala för det. Du som är hyresgäst hos oss och INTE har bil – du ska heller inte behöva bidra till att andra får parkera utan kostnad eller till subventionerat pris.

Med hänsyn till det här – vår ekonomi, miljön och ett rättvist parkeringssystem för våra hyresgäster – inför vi nu boende- och besöksparkering mot avgift. Förändringen sker i omgångar men ska vara genomförd i alla våra stadsdelar senast under våren 2022.

Samtidigt tittar vi över våra övriga parkeringsplatser i beståndet. Även där kommer förändringar att ske som möter målen för vår ekonomi, miljö och en ökad rättvisa. I dagsläget kan vi inte säga hur den exakta tidsplanen ser ut, men information kommer att gå ut i god tid.

Första start på Öster och Gävle Strand

Boende- och besöksparkering mot avgift införs i första skedet för stadsdelarna Öster och Gävle Strand. Förändringen gäller där från och med onsdag 14 april 2021.

Här på hemsidan finns all information om vad förändringen kommer att innebära och vad du som hyresgäst behöver göra för att fortsätta parkera din bil. Här finns också alla länkar du behöver för att hitta svar på frågor. Du kan självklart också kontakta oss om det är något du inte förstår eller har synpunkter på.

Läs mer om vad som gäl