Hoppa till innehåll

Sanering av förråd och källare

Sanering av mögel Just nu pågår sanering av påväxt i vattenskadade förråd och källare i våra drabbade områden. Arbetet kommer att ta tid eftersom det är en stor mängd förråd att gå igenom.

När det är dags för sanering av påväxt i förråden i ditt hus skickas information till dig via sms om att tömma förrådet och under vilken dag saneringen sker.

Saneringen utförs med ett medel som lätt tränger in i porösa/absorberande material så som betong, isolering, träkonstruktioner etc. och bekämpar bakterier, virus (bl.a. SARS-Cov-2), mögel, mögelsporer och mögellukt på djupet. Medlet är mycket effektivt vid luktsanering och är helt ofarligt, bildar inga giftiga biprodukter och lämnar inga farliga kemikalierester.

När en behandling utförs låser vi förrådsutrymmet under 24 timmar för att det ska få verka helt utan störningar.

Arbetet utförs av vår entreprenör SSG.