På grund av högt tryck på inkommande felanmälningar prioriterar vi akuta ordrar i första hand. Tack för att du har överseende med detta!
Hoppa till innehåll

Frågor och svar

Här svarar vi på de vanligaste frågorna när det gäller ditt boende efter översvämningen.

Renovering/återställning
Ekonomi
Skador på lösöre
Evakuering
Tvättstugor
Prioriteringar

Renovering/återställning

När kommer vårt hus/min lägenhet att renoveras/återställas?
Gavlegårdarna har nu inventerat skadorna och renoveringarna av de vattenskadade ytorna är igång. Det finns ingen exakt tidplan för hur fort återställningen kan gå, det beror lite på hur arbetet fortlöper. När det är dags att komma hem till din bostad kommer vi att höra av oss till dig ca en vecka i förväg.

När kommer mitt förråd att renoveras/återställas?
Arbetet med förråden är igång, men vi kan inte ge något generellt svar på när just ditt förråd är klart.

Ni har satt en fläkt som torkar ut all fukt hos mig, hur länge kommer den att stå där?
Tills det blir torrt, och det går inte att lämna något generellt svar på hur lång tid det tar.

Kan jag själv skaffa en fläkt och börja torka?
Ja det kan du om du bekostar det själv eller om ditt försäkringsbolag betalar ut ersättning för fläkt eller strömförbrukning.

Kan man själv börja riva upp golv för att snabba på processen?
Inte i lägenheten i så fall, utan bara i källaren (om det är golv lagt där).

Hur går det till när ni ska renovera mitt vattenskadade förråd, det är ju låst?
När det blir dags för ditt förråd kommer du att få information i förväg. Vi kommer bland annat att behöva ett godkännande från dig att vi antingen får gå in med huvudnyckel eller att du är där och öppnar åt oss.

Kan jag få besiktningsprotokollet på den besiktning av vattenskadorna som Gavlegårdarna har gjort?
Kontakta Gavlegårdarnas kundcentrum för att få besiktningsprotokollet utskrivet eller mejlat till dig.

Tillbaka till toppen

Ekonomi

Jag har ingen hemförsäkring, vad händer för mig nu?
Gavlegårdarna ansvarar bara för fastigheten och lägenheterna, men inte för lösöre och kostnader för eventuell evakuering. Dessa täcks av hemförsäkringen och har du ingen sådan så får du ingen ersättning. (En giltig hemförsäkring är ett av grundkraven för att få hyra en bostad hos Gavlegårdarna, vilket även framgår på hyresavtalet)

Får jag avdrag på hyran för den tid lägenheten är vattenskadad?
Ja, du kommer att få ersättning för den tid som lägenheten varit vattenskadad. Ersättning betalas normalt ut efter att vattenskadan är åtgärdad. Fram till dess ska du betala din hyra som vanligt om du inte fått annat meddelande från Gavlegårdarna.

Betalar jag elkostnaden för er fläkt?
Du betalar din elräkning som vanligt. Anticimex ser sedan hur mycket el som dragits och du kommer per automatik att få ersättning efter att skadan är återställd. Du behöver alltså inte göra något själv för att få ersättningen.

Tillbaka till toppen

Skador på lösöre

Jag har inte möjlighet att själv ta reda på mitt vattenskadade lösöre, kan jag får hjälp?
Kontakta ditt försäkringsbolag för att höra om det finns möjlighet att få hjälp. Gavlegårdarna har inte möjlighet att hjälpa till med detta.

Behöver man sortera avfallet som läggs i containern?
Nej, det behövs inte.

Kan man lägga ut vattenskadade saker från förrådet på gården?
Nej, de får du köra till återvinningscentralen.

Vem ersätter mig för skadat lösöre i förråd?
Vi ansvarar för fastigheten och återställandet av ditt förråd om det har skadats, men det lösöre som finns i förrådet ansvarar du som hyresgäst för. För ersättning och frågor om lösöre i förråd kontaktar du ditt försäkringsbolag.

Om jag förvarat innerdörrar och garderober från lägenheten i mitt förråd och de nu är förstörda, vad gör jag då?
Du kan kasta dem och du blir inte ersättningsskyldig.

Tillbaka till toppen

Evakuering

Kan jag få en evakueringsbostad att bo i nu när jag haft vatten i lägenheten?
Det är sådant som ingår i hemförsäkringen, så kontakta ditt försäkringsbolag för att höra om möjligheten finns.

Kommer jag att få en evakueringsbostad sedan när min lägenhet ska renoveras pga vattenskadan?
Det är sådant som ingår i hemförsäkringen, så kontakta ditt försäkringsbolag för att höra om möjligheten finns.

Tillbaka till toppen

Tvättstugor

Får man kompensation för den tid man inte kunnat använda tvättstugan?
Nej

Tillbaka till toppen

Prioriteringar

Jag hade gjort en felanmälan om en annan sak innan översvämningarna, hur kommer den att prioriteras nu?
Nu tar vi emot felanmälningar som vanligt igen. Dock har vi många ärenden som fått sättas på vänt under översvämningen men som vi nu kommer att ta itu med i den ordning de kom in.

Tillbaka till toppen