Hoppa till innehåll

Frågor och svar

Här svarar vi på de vanligaste frågorna när det gäller ditt boende efter översvämningen.

Skador på lösöre
Säkerhet
Evakuering
Renovering/återställning
Tvättstugor
Ekonomi
Avstängda hissar
Prioriteringar

Skador på lösöre

Jag har inte möjlighet att själv ta reda på mitt vattenskadade lösöre, kan jag får hjälp?
Kontakta ditt försäkringsbolag för att höra om det finns möjlighet att få hjälp. Gavlegårdarna har inte möjlighet att hjälpa till med detta.

Kommer det någon container för vattenskadat lösöre till mitt område?
I vanliga fall är det försäkringstagaren själv eller dennes försäkringsbolag som får ordna med container om stora mängder lösöre ska slängas och man inte har möjlighet att själv köra dem till återvinningscentralen. Men under de speciella omständigheter som är nu med många drabbade i samma hus har Gavlegårdarna beställt containers att ställa ut på områdena, och där kan alla hyresgäster slänga sina saker. Dock är det hög efterfrågan på containers nu och det finns inte så många att tillgå som vi skulle behöva. Vi prioriterar att ställa de som finns i områden där man fått vatten in i lägenheterna, och flyttar dem till områden med lägre prioritet (vatten i förråd och garage) allteftersom.

Hur länge kommer era containers att stå ute på områdena?
När en container kommer till området får de boende ett SMS från oss om detta. Likaså när det är dags att flytta på containern. Beroende på hur stort behovet är att ha en container kvar i ett område, kommer den att finnas kvar en tid till. Några containers kommer att plockas bort för att tjäna som uppsamlare av rivningsavfall från de drabbade bostäderna.

Behöver man sortera avfallet som läggs i containern?
Nej, det behövs inte.

Kan man lägga ut vattenskadade saker från förrådet på gården?
Nej, de ska läggas i containern om det finns en sådan.

Vem ersätter mig för skadat lösöre i förråd?
Vi ansvarar för fastigheten och återställandet av ditt förråd om det har skadats, men det lösöre som finns i förrådet ansvarar du som hyresgäst för. För ersättning och frågor om lösöre i förråd kontaktar du ditt försäkringsbolag.

Om jag förvarat innerdörrar och garderober från lägenheten i mitt förråd och de nu är förstörda, vad gör jag då?
Du kan kasta dem och du blir inte ersättningsskyldig.

Tillbaka till toppen

Säkerhet

Hur vet jag om det är avloppsvatten eller rent vatten som runnit in i mitt förråd?
Det kan vi inte svara på innan vi varit där och tittat. Men det behöver inte vara avloppsvatten bara för att det är brunt, det kan vara annan smuts som färgat vattnet.

Tillbaka till toppen

Evakuering

Kan jag få en evakueringsbostad att bo i nu när jag haft vatten i lägenheten?
Det är sådant som ingår i hemförsäkringen, så kontakta ditt försäkringsbolag för att höra om möjligheten finns.

Kommer jag att få en evakueringsbostad sedan när min lägenhet ska renoveras pga vattenskadan?
Det är sådant som ingår i hemförsäkringen, så kontakta ditt försäkringsbolag för att höra om möjligheten finns.

Tillbaka till toppen

Renovering/återställning

När kommer vårt hus/min lägenhet att renoveras/återställas?
Det finns ännu ingen plan för när varje hus och lägenhet ska kunna renoveras/återställas. Nu följer en tid då Gavlegårdarna kommer att inventera skadorna och därefter kommer en prioritering att göras, där vattenskadade bostäder går före förråd och garage. Det vi kan säga redan nu är att det kommer att ta flera månader att inventera, prioritera, riva, torka och återställa överallt.

När kommer mitt garage att renoveras/återställas?
Vi kan inte ge något generellt svar på det men garage har inte högsta prioritet just nu, det har bostäderna.

När kommer mitt förråd att renoveras/återställas?
Vi kan inte ge något generellt svar på det men förråd har inte högsta prioritet just nu, det har bostäderna.

Ni har satt en fläkt som torkar ut all fukt hos mig, hur länge kommer den att stå där?
Tills det blir torrt, och det går inte att lämna något generellt svar på hur lång tid det tar.

Betalar jag elkostnaden för er fläkt?
Du betalar din elräkning som vanligt. Anticimex ser sedan hur mycket el som dragits och du kommer per automatik att få ersättning i efterskott. Du behöver alltså inte göra något själv för att få ersättningen.

Kan jag själv skaffa en fläkt och börja torka?
Ja det kan du om du bekostar det själv eller om ditt försäkringsbolag betalar ut ersättning för fläkt eller strömförbrukning.

Kan man själv börja riva upp golv för att snabba på processen?
Inte i lägenheten i så fall, utan bara i källaren (om det är golv lagt där).

Hur går det till när ni ska renovera mitt vattenskadade förråd, det är ju låst?
När det blir dags för ditt förråd kommer du att få information i förväg. Vi kommer bland annat att behöva ett godkännande från dig att vi antingen får gå in med huvudnyckel eller att du är där och öppnar åt oss.

Kan jag få besiktningsprotokollet på den besiktning av vattenskadorna som Gavlegårdarna har gjort?
Kontakta Gavlegårdarnas kundcentrum för att få besiktningsprotokollet utskrivet eller mejlat till dig.

Tillbaka till toppen

Tvättstugor

Kan man använda den gemensamma tvättstugan om det varit vatten där?
Ja, är den inte avstängd är det ok att använda tvättstugan.

Får man kompensation för den tid man inte kunnat använda tvättstugan?
Nej

Tillbaka till toppen

Ekonomi

Jag har ingen hemförsäkring, vad händer för mig nu?
Gavlegårdarna ansvarar bara för fastigheten och lägenheterna, men inte för lösöre och kostnader för eventuell evakuering. Dessa täcks av hemförsäkringen och har du ingen sådan så får du ingen ersättning. (En giltig hemförsäkring är ett av grundkraven för att få hyra en bostad hos Gavlegårdarna, vilket även framgår på hyresavtalet)

Får jag avdrag på hyran för den tid lägenheten är vattenskadad?
Ja, du kommer att få ersättning för den tid som lägenheten varit vattenskadad. Ersättning betalas normalt ut efter att vattenskadan är åtgärdad. Fram till dess ska du betala din hyra som vanligt om du inte fått annat meddelande från Gavlegårdarna.

Tillbaka till toppen

Avstängda hissar

Jag behöver min hiss för att kunna åka till jobbet mm. När kommer den att lagas och hur får jag veta när den fungerar igen?
Det var ett stort antal hissar som vattenskadades och blev tvungna att stängas av efter skyfallet. Vår hissentreprenör inventerar löpande skadeläget och reparerar så fort de hinner och prioriterar hus med många våningar. Dock tar det lite tid att pumpa ut vatten ur hissgroparna och få dem torra. I vissa fall behöver det beställas nya delar och dessa kan det vara leveranstid på, bland annat på grund av Covid -19. Det finns en lista på vår hemsida där du kan se om din hiss är avstängd eller ej: https://www.gavlegardarna.se/nyheter/samlad-information-om-oversvamningarna-efter-ovadret/. Det sätts även upp en skylt på hissen om den är avstängd. När skylten är borttagen, kan du använda hissen igen.

Tillbaka till toppen

Prioriteringar

Jag hade gjort en felanmälan om en annan sak innan översvämningarna, hur kommer den att prioriteras nu?
Nu tar vi emot felanmälningar som vanligt igen. Dock har vi många ärenden som fått sättas på vänt under översvämningen men som vi nu kommer att ta itu med i den ordning de kom in.

Tillbaka till toppen