Frågor och svar om Hemsparkonto

Finns det några begränsningar på kontot?
Det finns inga begränsningar på Hemsparkonto, varken i form av beloppsgränser eller insättnings- och uttagsbegränsningar. Du väljer själv belopp och hur ofta du gör insättningar eller uttag. Ju mer du sparar desto lägre hyra får du!

Vad kostar det?
Det kostar inget att öppna ett Hemsparkonto och det tillkommer heller inga löpande avgifter.

Hur fungerar hyresreduceringen?
Varje månad kapitaliseras räntan som det sparade beloppet har genererat. Denna ränta förs automatiskt över till din hyresavi och beloppet dras ifrån nästkommande avi.

Finns det bara en typ av konto?
Ja, i dagsläget finns det bara en typ av konto, dvs ett enkelt sparkonto med rörlig ränta utan begränsningar. Det finns inte möjlighet att binda sina sparpengar till en fast ränta.

Kan jag spara till mina barn/barnbarn på Hemsparkontot?
Eftersom Hemsparkontot kopplas till hyresrätten kan man inte spara till omyndiga. Ikano Bank har andra sparkonton som man med fördel kan spara till barn eller barnbarn på.

Kan jag och min sambo vara ägare till kontot?
Ja, man kan vara två kontohavare på Hemsparkonto. Det innebär att båda har tillgång till kontot, både när det gäller insättningar och uttag.

Kan jag betala min hyra med pengar från Hemsparkontot?
Genom hyresreduceringen kan man säga att en del av hyran betalas genom de insatta pengarna. Som kund väljer man själv om avdraget på hyran utgörs av utbetald ränta eller ett fast belopp som kunden själv bestämmer.
Kan man behålla sitt Hemsparkonto om man flyttar?
Hemsparkonto är unikt och erbjuds endast till de kunder som hyr bostad hos någon av anslutna bolag. Om du skulle flytta ifrån någon av dessa bostadsbolag kommer du som kund att få erbjudande om ett annat sparkonto med konkurrenskraftiga villkor hos Ikano Bank.
Om du flyttar från ett anslutet bolag till ett annat kan du behålla ditt Hemsparkonto. Meddela Ikano Banks Kundservice i god tid innan flytt.

Hur tar jag ut pengar från mitt Hemsparkonto?
Logga in på Internetbanken och genomför ditt uttag till ditt föranmälda överföringskonto i annan bank. Du anger önskat konto i annan bank när du öppnar Hemsparkontot. Du kan även anmäla överföringskonto i Internetbanken

Hur lång tid tar det att ta ut mina pengar?
Om du gör ditt uttag via Internetbanken till ditt föranmälda konto i annan bank, samt gör överföringen innan kl 14.00 en vanlig bankdag, har du normalt pengarna under eftermiddagen samma dag. I annat fall under kommande bankdag.

Kan man lita på att pengarna på Hemsparkontot är säkra hos Ikano Bank?
Ja, vi har erbjudit sparkonton i 15 år nu och våra kunder har förtroende för oss. Vi omfattas också av den statliga insättningsgarantin, vilken innebär att ditt sparbelopp betalas ut till dig av Riksgälden om banken skulle gå i konkurs.

Vilka är fördelarna med rörlig ränta? Varför inte fast ränta?
En av fördelarna med rörlig ränta är att man kan alltid vara säker på att man har marknadsaktuell ränta. Fast ränta är bra då det man som kund vet exakt vad man kan förvänta sig. Men det svåra är att veta när det är rätt tillfälle att binda sina pengar, så att man inte missar en eventuell ränteuppgång.

Riskerar man inte att få en dålig ränta vid dåliga tider?
Räntan på Hemsparkonto är rörlig och följer därför det aktuella ränteläget. Avkastningen påverkas naturligtvis när det allmänna ränteläget är sänks eller höjs. Däremot är Hemsparkontot ett riktigt konkurrenskraftigt erbjudande.