Hur fungerar ett Hemsparkonto?

Aktuell ränta: {@intrate}%

Ränteberäkning:
Räntan är rörlig och justeras veckovis. Räntan beräknas från första kronan för varje hel dag som pengarna är innestående hos Ikano Bank. Räntan kapitaliseras månadsvis och utbetalas till kontohavaren i form av hyresreducering på hyresavin från kontohavarens bostadsbolag.

Insättning:
Du kan göra hur många insättningar du vill. När du blir kund får du information om ditt kontonummer, som du kan göra insättningar till precis som på vilken bank som helst.

  • Använd bankgiro och tillhörande OCR som följer med i välkomstbrevet.

  • Gör en insättning till ditt Hemsparkonto från din andra Internetbank.

Uttag: 
För över pengarna till din andra bank som inloggad i Internetbanken, talsvar eller via Kundservice. Det finns inga uttagsbegränsningar på Hemsparkontot. Överföringen gör du till ditt föranmälda konto i annan bank, alternativt till ditt Plusgirokonto. Om du gör överföringen innan kl 14.00 en vanlig bankdag finns pengarna normalt på önskat konto samma eftermiddag, i annat fall under kommande bankdag. Vid uttag över 300 000 kr måste du kontakta Kundservice på tel 0476-88 000.

Uttagsbegränsning: 
Det finns ingen uttagsbegränsning för Hemsparkontot.

Beloppsgränser: 
Det finns inga beloppsgränser för Hemsparkontot.

Kontobesked: 
Du ser dina transaktioner och saldo när du loggat in på Internetbanken. Ditt digitala årsbesked finns på Internetbanken. Vill du skona miljön kan du avbeställa ditt årsbesked som annars skickas per post under januari kommande år.

Insättningsgaranti: 
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.