Förnyelse av stadsdelar och bostäder

Med en snart hundraårig historia och drygt 15 000 lägenheter är förnyelse av bostäder ingen nyhet för Gavlegårdarna. Vi rustar och tänker nytt, stadsdel för stadsdel.

Vi på Gavlegårdarna förnyar vårt bostadsbestånd stadsdelsvis. Varje område har sina egna utmaningar. Hur förnyar man en stadsdel som hängt med sedan slutet av 1960-talet? För oss är det viktigt att utgå från vad du som hyresgäst tycker. I processen frågar vi efter vad som fungerar, vad som inte fungerar och - inte minst - vad hyresgästerna saknar.

Gavlegårdarna vill förnya, förändra, förbättra hus och utemiljöer. Och vi vill göra det tillsammans med hyresgästerna i stadsdelen. Vad ser man för möjligheter för sitt bostadsområde? Vill man att det ska utvecklas till något ännu bättre än vad det är idag?
 
I den här processen är den kanske viktigaste delen att bygga nätverk mellan dem som bor i stadsdelen. Att lära känna varandra skapar trygghet och ger en känsla av samhörighet i bostadsområdet. Gavlegårdarna hjälper till genom att stödja gemensamma aktiviteter i bostadsområdet.

Förnyelse av stadsdelen Öster

Husen på Öster byggdes för trettio år sedan. När Gavlegårdarna 2001 tog över fastigheterna hade de vita fasaderna hunnit bli smutsgrå och hela området var slitet. Det blev startskottet på en förändringsprocess som vi genomförde tillsammans med Gävle kommun och de boende i området.

Läs mer om förnyelsen av Öster i foldern En stadsdel förnyas i Gävle (pdf)

Nästan tio år senare gjorde forskarna Eva Öresjö, Gunnar Blomé och Lars Pettersson en rapport som utvärderar värdet av projektetets arbetssätt  ur både ett ekonomiskt och socialt perspektiv.

Läs Österrapporten här

Med en snart hundraårig historia och drygt 15 000 lägenheter är förnyelse av bostäder ingen nyhet för Gavlegårdarna. Vi rustar och tänker nytt, stadsdel för stadsdel.

Samarbete
Vi samarbetar med andra i Gävle för att öka våra hyresgästers inflytande och trivsel.

Sköna gröna Sätra
I stadsdelen Sätra pågår en omfattande stadsdelsförnyelse. Sköna gröna Sätra är ett paraplyprojekt för alla delprojekten. Projekten finns samlade på en gemensam webbplats.

 

Bodemokrati
Tillsammans med våra hyresgäster vill vi stimulera till nya former för inflytande och engagemang.

Förnyelse av stadsdelar och bostäder
En av Gavlegårdarnas stora utmaningar är att förnya bostadsbeståndet stadsdel för stadsdel.