Samarbete

Vi samarbetar med andra för att öka våra hyresgästers inflytande och trivsel.

Många vill att Gavlegårdarna ska vara sponsor till olika evenemang och samarbeta med olika verksamheter. När vi samarbetar med andra vill vi vara säkra på att vi kan delta med ett stort engagemang.

Vi har samarbetspartners inom Gävles idrott, miljö, musik, kultur och utställningar.

Gavlegårdarna arbetar tillsammans med bland annat:

  • förvaltningar och andra bolag i Gävle kommun
  • studieförbund
  • kulturföreningar
  • idrottsföreningar
  • upphandlade entreprenörer
  • hyresgästföreningen
  • fritidsgårdar
  • företag
  • ideella föreningar

Vi vill ständigt hitta nya dialog- och mötesformer som leder till engagemang hos våra hyresgäster.

Vi samarbetar med andra för att öka våra hyresgästers inflytande och trivsel.

Samarbete
Vi samarbetar med andra i Gävle för att öka våra hyresgästers inflytande och trivsel.

Sköna gröna Sätra
I stadsdelen Sätra pågår en omfattande stadsdelsförnyelse. Sköna gröna Sätra är ett paraplyprojekt för alla delprojekten. Projekten finns samlade på en gemensam webbplats.

 

Bodemokrati
Tillsammans med våra hyresgäster vill vi stimulera till nya former för inflytande och engagemang.

Förnyelse av stadsdelar och bostäder
En av Gavlegårdarnas stora utmaningar är att förnya bostadsbeståndet stadsdel för stadsdel.