Miljö

För oss är det självklart att arbeta med miljöfrågor. Gavlegårdarna är en stor aktör i Gävle och vad vi gör har betydelse för mijlön.

Miljömål

Vi strävar hela tiden mot målet att minska miljöbelastningen. Vi söker effektiva och miljövänliga sätt att arbeta på.
Läs mer i Gavlegårdarnas miljöpolicy

Miljöledningssystem

Gavlegårdarna arbetar systematiskt med klimat- och miljöfrågor med stöd av ett miljöledningssystem. Alla som arbetar på Gavlegårdarna bidrar på olika sätt till att nå målet att vara klimatneutrala 2015.

Gavlegårdarnas fokus

De här frågorna är viktigast i vårt arbete med miljö:

  • Byggmaterial
  • Energi
  • Kemikalier
  • Innemiljö
  • Transporter
  • Avfall
  • Intern och extern kompetens

 

 

Gavlegårdarna är miljö- och kvalitetscertifierade

 

 Gavlegårdarna är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001, 9001.

Vi ser certifieringen främst som ett hjälpmedel att säkerställa att vi jobbar för ständiga förbättringar. För det är ju i det dagliga arbetet som vår kvalitet avgörs. I alla vardagliga microbeslut som påverkar vår kvalitet.

För oss är det självklart att arbeta med miljöfrågor. Gavlegårdarna är en stor aktör i Gävle och vad vi gör har betydelse för mijlön.

Samarbete
Vi samarbetar med andra i Gävle för att öka våra hyresgästers inflytande och trivsel.

Sköna gröna Sätra
I stadsdelen Sätra pågår en omfattande stadsdelsförnyelse. Sköna gröna Sätra är ett paraplyprojekt för alla delprojekten. Projekten finns samlade på en gemensam webbplats.

Bodemokrati
Tillsammans med våra hyresgäster vill vi stimulera till nya former för inflytande och engagemang.

Förnyelse av stadsdelar och bostäder
En av Gavlegårdarnas stora utmaningar är att förnya bostadsbeståndet stadsdel för stadsdel.