Bodemokrati

Tillsammans med våra hyresgäster vill vi stimulera boinflytande och engagemang.

Att hyresgästerna ska ha inflytande över sitt boende regleras i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Förutom att det är lag, så tycker vi på Gavlegårdarna att det är en självklarhet att du som hyresgäst ska kunna påverka ditt boende och din stadsdel.

Gavlegårdarna lägger stor vikt vid delaktighet och inflytande. Hyresgästernas engagemang ger oss positiva effekter, bland annat genom minskad omflyttning och ökad trivsel.

Tanken med bodemokrati är att du som hyresgäst själv bestämmer om du vill engagera dig och på vilket sätt. Vår ambition är att skapa möjligheter till ökad delaktighet för dem som vill ta eget ansvar och utveckla sitt bostadsområde.

Tillsammans med våra hyresgäster vill vi stimulera boinflytande och engagemang.

Samarbete
Vi samarbetar med andra i Gävle för att öka våra hyresgästers inflytande och trivsel.

Sköna gröna Sätra
I stadsdelen Sätra pågår en omfattande stadsdelsförnyelse. Sköna gröna Sätra är ett paraplyprojekt för alla delprojekten. Projekten finns samlade på en gemensam webbplats.

Bodemokrati
Tillsammans med våra hyresgäster vill vi stimulera till nya former för inflytande och engagemang.

Förnyelse av stadsdelar och bostäder
En av Gavlegårdarnas stora utmaningar är att förnya bostadsbeståndet stadsdel för stadsdel.