Vår styrelse

Gavlegårdarna är ett kommunalt bolag. Vår ägare Gävle kommun avgör till stor del vilken inriktning vi ska ha i vårt arbete. Styrelsen granskar vårt arbete och att vi följer riktlinjerna.

Ordförande

Vice ordförande

 
Per Åke Fredriksson
Lars Göran Lundh
 

Per-Åke Fredriksson
Skicka e-post

Lars-Göran Lundh
Skicka e-post

 
     

Ledamöter

   
Ylva Bandman, ledamot

Lena Lundgren Rörick

Ylva Bandman
Skicka e-post

Richard Carlsson
Skicka e-post

Lena Lundgren Rörick
Skicka e-post

Pia Jansson, Ledamot Ove Vestin
 

Pia Jansson
Skicka e-post

Ove Vestin
Skicka e-post 

 
     

Suppleanter

   
Anders Aldén
Nils Ekholm
Ina Fagerlind

Anders Aldén
Skicka e-post

Nils Ekholm
Skicka e-post

Ina Fagerlind
Skicka e-post

Torgny Jacobsson
Katarina Samuelsson
 

Torgny Jacobsson
Skicka e-post

Katarina Samuelsson
Skicka e-post

 
 
 

Personalrepresentanter

   
Olle Borgqvist
Fredrik Hellqvist
Lars Henrik Karlsson

Olle Borgqvist
Skicka e-post

Fredrik Hallquist
Skicka e-post

Lars-Henrik Karlsson
Skicka e-post


   

Markus Andersson
Skicka e-post

    
Gavlegårdarna är ett kommunalt bolag. Vår ägare Gävle kommun avgör till stor del vilken inriktning vi ska ha i vårt arbete. Styrelsen granskar vårt arbete och att vi följer riktlinjerna.