Vår ledningsgrupp

I vår affärsplan lägger vi fast strategin för att nå de mål vår ägare satt upp, på kort och lång sikt. Ledningsgruppen arbetar fram affärsplanen och ser till att den följs upp inom alla enheter.

I ledningsgruppen ingår: 

 

Porträtt Cathrine Holgersson, VD
Porträtt Lars Lennmalm vVD
Porträtt Ulf Egerfält, ekonomichef
Cathrine Holgersson
VD
Tel. arb. 026-17 27 04
Tel. 070-414 09 81
Skicka e-post
Lars Lennmalm
Vice VD
Tel. arb. 026-17 27 08
Tel. 070-517 81 21
Skicka e-post
 Ulf Egerfält
Ekonomichef
Tel. arb. 026-17 27 21
Tel. 070-397 50 04
Skicka e-post
Porträtt Niclas Lind, förvaltningschef
Porträtt Lars Janols, fastighetsutvecklingschef
Porträtt Kristina Kratz, HR-chef
Niclas Lind
Förvaltningsschef
Tel. arb. 026-17 27 35
Tel. 070-414 27 95
Skicka e-post
Lars Janols
Fastighetsutvecklingschef
Tel arb. 026-17 28 29
Tel. 070 084 06 80
Skicka e-post

Kristina Kratz
HR-chef
Tel. arb. 026-17 27 45
Tel. 070-414 02 99
Skicka e-post
Porträtt Klas Uppvall, kundcentrumchef
Porträtt Eva Olsson, VD-sekreterare
 Tina Wilhelmsson kommunikationschef
Klas Uppvall
Kundcentrumchef
Tel. arb. 026- 17 27 10
Tel. 070-084 07 00
Skicka e-post
Eva Olsson
VD-sekreterare
Tel. arb. 026-17 27 06
Tel. 070-414 02 66
Skicka e-post
Tina Wilhelmsson
Kommunikationschef
Tel. arb. 026-17 27 32
Tel. 070-414 03 00
Skicka e-post 

   
 
I vår affärsplan lägger vi fast strategin för att nå de mål vår ägare satt upp, på kort och lång sikt. Ledningsgruppen arbetar fram affärsplanen och ser till att den följs upp inom alla enheter.