Förmåner och villkor för dig som anställd

Hälsan i fokus

Gavlegårdarna arbetar aktivt för en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet. Därför är hälsan i fokus för oss.

Arbetstid

För heltidsanställda är arbetstiden 40 timmar i veckan. Du har arbetstidsförkortning (omfattning beroende på vilket kollektivavtal du går under) samt halvdagsledigt dag före röd dag samt även ledig vid klämdag.

Friskvård

Du har möjlighet till en friskvårdstimme i veckan på arbetstid. Vidare erbjuds du ett friskvårdsbidrag på 2.200 kronor per kalenderår för bland annat olika motionsaktiviteter. Tillgång till färsk frukt finns dagligen och friskvårds- och kulturaktiviteter anordnas av Korpenklubben eller hälsoinspiratörerna.

Föräldrapenningtillägg

När du är hemma med ditt barn och tar ut föräldrapenning ger vi dig en kompletterande ersättning till föräldrapenningen från Försäkringskassan, föräldrapenningtillägg som motsvarar 10 %.

Försäkringar

Som anställd hos Gavlegårdarna omfattas du av:

  • Grupplivförsäkring
  • Personskadeförsäkring
  • Du har även möjlighet att teckna frivilliga tilläggsförsäkringar hos Bliwa.

Pensioner

Som anställd omfattas du av ett antal pensionsförmåner till exempel delpension och gruppliv. Statens pensionsverk (SPV) har på sin webbplats information om de olika pensionsförmånerna. Läs mer på: www.spv.se

Semester

Din ålder avgör hur många semesterdagar du har rätt till:
Upp till 29 år        25 dagar
40 år eller äldre    31 dagar
50 år eller äldre    32 dagar

Enskild överenskommelse

Beroende på kollektivavtal har du möjlighet till flexiblare anställningsvillkor genom enskild överenskommelse. Det kan handla om arbetstidsförkortning eller göra extra pensionsavsättningar genom att löneväxla. Med bruttolöneavdrag har du möjlighet till ögonbehandling.

Utveckling

Gavlegårdarna är en organisation med många yrkeskategorier och mångårig erfarenhet inom fastighetsbranschen och med bosociala aktiviteter. För oss är det självklart att du på olika sätt ges möjlighet till utveckling. Det årliga utvecklingssamtalet med chefen är ett forum för samtal kring din utveckling kopplat till verksamhetens mål. Vi ser intern rörlighet som en viktig framgångsfaktor. Detta kan bland annat ske genom möjlighet att delta i projekt eller genom att du visar intresse för annat arbete internt.

Hälsan i fokus Gavlegårdarna arbetar aktivt för en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet. Därför är hälsan i fokus för oss. Arbetstid För heltidsanställda är arbetstiden 40 timmar i veckan...