Vem kan hyra av oss?

När du hyr bostad av Gavlegårdarna ska du uppfylla våra grundkrav.

 • Du ska vara minst 18 år fyllda och ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer 
 • Du ska ha för avsikt att ha den hyrda bostaden som din huvudsakliga bostad och vara folkbokförd i den eller kunna visa behov av ett komplementboende, som till exempel vid arbete i Gävle och din ordinarie bostad minst 12 mil från Gävle.
 • Möjlighet finns inte för makar att hyra bostad som endast är avsedd som bostad för den ena maken/makan
 • Du får inte ha någon skuld till bostadsbolag, skuld till Gävle Energi eller annan större skuld hos Kronofogden   
 • Du får inte ha haft en skuld till eller inkassokrav hos Gavlegårdarna de senaste sex månaderna
 • Du får inte ha betalningsanmärkningar som uppkommit de senaste sex månaderna
 • Du ska kunna betala hyra, el och hemförsäkring enligt Socialstyrelsens riksnorm för försörjningsstöd
 • Inkomsten ska kunna styrkas via intyg som sträcker sig minst sex månader efter inflyttningsdatum. Om inkomsten inte är skattepliktig finns en begränsning i högsta hyran.
  Hyresnivån för försörjningsstöd som är fastställt av Socialtjänst Gävlen. 
  Fyll i intyg om anställning här!
 • Du ska ha en giltig hemförsäkring
 • Du ska kunna visa goda referenser från tidigare boende. Du får till exempel inte ha varit dålig att betala hyran eller ha  stört dina grannar
 • Du ska kunna visa att ditt nuvarande boende är uppsagt eller sålt
 • Varje prövning av våra grundkrav görs individuellt

 

Som inkomst räknar vi exempelvis: 

 • A-kasseersättning
 • Ersättningar och bidrag från Socialförsäkringarna
 • Etableringsersättning för personer bosatta i Gävle kommun (med begränsningar om högsta hyra)
 • Företagarinkomst
 • Försörjningsstöd från Gävle kommun (med begränsningar om högsta hyran)
 • Lön från arbete
 • Studiebidrag/studielån
 • Underhållsersättning

Har du frågor om våra krav, så är du välkommen att kontakta oss.

När du hyr bostad av Gavlegårdarna ska du uppfylla våra grundkrav.