Trångboddhet

Det hårda trycket på lägenheter i Gävle bidrar till att många tränger ihop sig och bor allt för trångt i samma bostad.

Vi vill förhindra osunda boendeförhållanden, både för er som bor trångt men även för kringboende som påverkas. Därför har vi riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad.

Riktlinjerna bygger på hur lägenheterna är tekniskt dimensionerade när det gäller till exempel ventilation, men också ekonomiskt dimensionerade när det gäller slitage och förbrukningar.

Boende per lägenhet

  • 1 rum och kök som är 49 kvadratmeter eller mindre: inte fler än tre (3) personer
  • 2 rum och kök som är 70 kvadratmeter eller mindre: inte fler än fyra (4) personer
  • 3 rum och kök som är 90 kvadratmeter eller mindre: inte fler än sex (6) personer
  • 4 rum och kök som är 110 kvadratmeter eller mindre: inte fler än åtta (8) personer
  • 5 rum och kök som är 120 kvadratmeter eller mindre: inte fler än tio (10) personer
Det hårda trycket på lägenheter i Gävle bidrar till att många tränger ihop sig och bor allt för trångt i samma bostad.