Marknadsplats Torget

På marknadsplatsen Torget presenteras bostäder som du söker med dina köpoäng . De presenteras under fem dagar för intresseanmälan. De tio med högst köpoäng får ett erbjudande. Om dessa tio tackar nej, eller inte blir godkända, skickas erbjudanden till nästa tio av de som lämnat intresseanmälan och fortsätter så tills bostaden är uthyrd. 
Om du tackar nej till eller inte svarar alls på erbjudanden tre gånger under en 30-dagarsperiod spärras din möjlighet att lämna fler intresseanmälningar. Den spärren tar systemet bort automatiskt efter ytterligare 30 dagar. Om du får ett erbjudande och inte uppfyller våra grundkrav så räknas det som ett nej.

Det är viktigt att du tittar på bostaden innan du svarar på erbjudandet.
För att få bostaden måste du uppfylla våra grundkrav.

På marknadsplatsen Torget presenteras bostäder som du söker med dina köpoäng . De presenteras under fem dagar för intresseanmälan. De tio med högst köpoäng får ett erbjudande. Om dessa tio tackar nej, eller inte blir godkända, skickas erbjudanden till...