Hyra fordonsplats och förråd

Du som bor hos Gavlegårdarna kan komplettera ditt boende med att hyra parkeringsplats, carport, garage, förråd, husvagnsplats och båtplats.

Vi hyr i första hand ut fordonsplatser till våra hyresgäster som bor i området och som inte hyr en fordonsplats idag.

Ett exempel: Om du söker garage i ett annat område än där du bor, så kan du få det om du har högst poäng och ingen boende där har sökt den.

Den som inte har ett lägenhetsavtal med Gavlegårdarna i området, får betala 25 % moms på fordonsplatsen (husvagn- och MC-platser är alltid momsbelagda med 25 %)

De fordonsplatser som publiceras på marknadsplatsen Torget kan bara sökas av de som redan är hyresgäster hos Gavlegårdarna och som bor inom det område där fordonsplatsen finns. De fordonsplatser som publiceras på marknadsplatsen Direkt kan sökas även av de som idag inte bor hos Gavlegårdarna.

När du söker på marknadsplatsen Torget är det köpoängen på din bostad som avgör vilken plats du får i kön, och du behåller förstås bostadens poäng när du fått fordonsplatsen eller förrådet du sökt.

Förändrad regel för fordonsplatsavtal

Från och med 1 januari 2014 har vi för att följa hyreslagen justerat våra regler för fordonsplatsavtal.

Om du säger upp din bostad och flyttar till en bostad utanför det område där du har fordonsplats så upphör även fordonsplatsavtalet att gälla. Om du flyttar från Gavlegårdarna till en annan boendeform, t ex bostadsrätt, så upphör också ditt fordonsplatsavtal.

Om du flyttar till en annan bostad hos Gavlegårdarna i samma område så behåller du ditt fordonsplatsavtal.

Du som bor hos Gavlegårdarna kan komplettera ditt boende med att hyra parkeringsplats, carport, garage, förråd, husvagnsplats och båtplats.