Anmäla intresse

När du hittat en bostad som du är intresserad av, lämnar du en intresseanmälan till Gavlegårdarna.

Det gör du antingen via hemsidan eller hos vårt kundcentrum. Du kan göra fem intresseanmälningar och tacka ja till alla dina erbjudanden.

Tänk på att du som tackar nej eller inte svarar på erbjudande vid tre tillfällen under en rullande trettiodagarsperiod spärras från att anmäla intresse under en period om 30 dagar.

Om du tackar ja men ångrar dig

Det är viktigt att du bara tackar ja till en erbjuden bostad om du verkligen vill ha den. Om du tackar ja till avtalsskrivning och sedan ångrar dig spärras du från att söka bostad under sex månader.

Du kan ha max fem aktiva intresseanmälningar

En period är tiden en bostad är publicerad på Torget. När en bostad blir ledig läggs den ut på Torget. Där anmäler du ditt intresse och de tio med högst poäng får ett erbjudande. Om ingen av dessa tio tackar ja erbjuds nästkommande tio intressenter i bostadskön.


Observera att du kan bli spärrad från att söka ny bostad under sex månader om du har tackat ja till en bostad men sedan ångrar dig, efter att vi bokat tid för att skriva avtal med dig.

När du hittat en bostad som du är intresserad av, lämnar du en intresseanmälan till Gavlegårdarna.