Elavtal

Gävle Energi ansvarar för elnätet i nästan hela Gävle kommun och så även i din bostad hos Gavlegårdarna med vissa undantag, så det är inget val du som hyresgäst behöver göra.

Det du däremot behöver göra är att teckna ett avtal för själva elen som du förbrukar i din bostad (till lampor, hushållsmaskiner, tv och allt vad det nu kan vara).

Det finns ett antal elleverantörer att välja på och vilken du väljer är helt upp till dig. Kanske det företag som har lägsta priset, det företag som tar största miljöansvaret eller det företag som har en bra kombination av pris, miljöhänsyn och service?

Gävle Energi äger inte bara elnätet, de är också en av elleverantörerna, och om du inte gör något eget val, kommer du automatiskt att få Gävle Energi även som elleverantör. Undantag från detta är de bostäder som har individuell elmätning samt bostäder i Hamrånge. Vad som gäller din nya bostad informeras du om vid avtalsskrivning.

Säger du upp din lägenhet hos Gavlegårdarna, avslutas abonnemanget automatiskt på sista boendedagen.

Gävle Energi ansvarar för elnätet i nästan hela Gävle kommun och så även i din bostad hos Gavlegårdarna med vissa undantag, så det är inget val du som hyresgäst behöver göra.