Visning av bostad

När du sagt upp din bostad ska du uppge adressen till ditt nya boende och ange telefonnummer på uppsägningen.

De sökande ska kunna nå dig då du är ansvarig för att visa din bostad. Om du inte har möjlighet att visa den kan Gavlegårdarna sköta detta. Får vi använda huvudnyckel vid visning och besiktning uppger du även detta.

När du sagt upp din bostad ska du uppge adressen till ditt nya boende och ange telefonnummer på uppsägningen.