Slitage

Gavlegårdarna accepterar ett normalt slitage i bostäder och gemensamma utrymmen.

När du flyttar från din bostad görs en besiktning då det bland annat kontrolleras om någon del av slitaget är onormalt. Är vi tvungna att återställa bostaden efter dig, blir du ersättningsskyldig.

Om du väljer att återställa skadorna själv ska det utföras på ett fackmannamässigt sätt. Om du har sagt upp ditt hyresavtal med oss kan du inte få material av Gavlegårdarna.

Gavlegårdarna accepterar ett normalt slitage i bostäder och gemensamma utrymmen.