Säga upp din bostad

Så här gör du när du vill säga upp din bostad hos Gavlegårdarna.

Så här säger du upp bostaden

  • För att säga upp bostaden skriver du under ditt hyresavtal vid rubriken ”Uppsägning”.
  • Du fyller även i adressen till ditt nya boende och anger telefonnummer där vi kan nå dig, vem som kan visa din bostad för nya sökande och om vi får använda huvudnyckel vid besiktning.
  • Lämna in hyresavtalet till Kundcentrum.

En uppsägning kan inte tas tillbaka om någon annan redan har sökt bostaden eller om hyresförhållandet har misskötts på något sätt.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är tre månader, enligt hyreslagen. Uppsägningen ska ha kommit till oss senast den sista i månaden. Om den sista infaller på en helg, ska uppsägningen lämnas in före klockan 12.00 den första vardagen efter. De tre följande månaderna gäller som uppsägningstid.

Exempel: Du säger upp din lägenhet 8 januari, då är februari-mars-april uppsägningsmånader som du ska betala hyra för.

Undantaget är vissa studentbostäder, som har en månads uppsägningstid.

Visa lägenheten för nya hyresgäster

Efter uppsägningen kommer din bostad att presenteras på marknadsplats Torget under fem dagar. Tio sökande kommer att få erbjudande om att titta på lägenheten och du är skyldig att låta den vara tillgänglig för visning.

Däremot måste du inte visa den själv, du kan låta oss göra det om du inte är hemma. Tänk i så fall på att inte låsa med extralås.

Svarar de tio erbjudna nej erbjuds nästkommande tio intressenter bostaden och det kan bli fler visningar.

Uppsägning av dödsbo

Ett dödsbo har rätt att säga upp den avlidnes bostad med en månads uppsägningstid, förutsatt att man gör det inom en månad från dödsfallet och kan visa dödsfallsintyg.

Uppsägning av hyresavtal för dödsbo sker genom att samtliga dödsbodelägare, enligt dödsfallsintyg med släktsskapsutredning, undertecknar uppsägningen eller var för sig skriver en handling som bekräftar uppsägningen.

Så här gör du när du vill säga upp din bostad hos Gavlegårdarna.