Nyckelinlämning

Samtliga nycklar tillhörande bostaden och övriga utrymmen skall återlämnas senast kl. 12.00 den 1:a i månaden. Inträder den 1:a en helgdag, gäller nästkommande vardag senast kl. 12.00.

Om någon bostadssnyckel saknas gör vi en så kallad flexning av låset och den kostnaden kommer att debiteras dig.

Om nycklarna överlämnas direkt till nästkommande hyresgäst, skall en kvittens skrivas under och lämnas till Kundcentrum. I samband med att ni kvitterar nycklarna er emellan, godkänner du samtidigt städningen.

Här hittar du blankett för nyckelkvittens

Här lämnar du nycklar när du ska flytta

Kundcentrum, Utanvindsvägen 1, Gävle
Tel 026-17 27 00

Samtliga nycklar tillhörande bostaden och övriga utrymmen skall återlämnas senast kl. 12.00 den 1:a i månaden. Inträder den 1:a en helgdag, gäller nästkommande vardag senast kl. 12.00.