Diskmaskin

Om diskmaskinen ska kopplas ur ska beställning göras via felanmälan.

Gavlegårdarna utför då ”proppning” av avloppet för att förhindra vattenskada. Proppning får endast utföras av Gavlegårdarnas personal.

Om diskmaskinen ska kopplas ur ska beställning göras via felanmälan.