Besiktning när du flyttar

Under din uppsägningstid kontrollerar vår personal din bostad för att bedöma slitage och eventuella skador.

Har du godkänt att vi får gå in med huvudnyckel, bör du lämna eventuellt överlås öppet. Eventuella skador som du lämnar efter dig blir du ersättningsskyldig för.

Finns det tid innan nästa hyresgäst flyttar in kontrollerar vi flyttstädningen, annars är det den nya hyresgästen som godkänner städningen. Finns det skäl att klaga kan du riskera att få betala för en ny städning.

Under din uppsägningstid kontrollerar vår personal din bostad för att bedöma slitage och eventuella skador.